Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - studenten

Vind een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen in het hoger onderwijs. De pagina krijgt regelmatig een update.
 

UPDATE

In samenspraak met virologen, universiteiten (VLIR), hogescholen (VLHORA) en de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) werd het kader verduidelijkt voor onder andere practica en campusmomenten in het hoger onderwijs in fase rood. 

Tot eind februari 2021 werkt het hoger onderwijs in fase rood. Er zijn in beperkte mate activiteiten mogelijk op de campus, prioritair voor de eerstejaarsstudenten. Afstandsonderwijs blijft nog steeds de norm voor het hoger onderwijs. Maximaal 10% van de campuscapaciteit mag benut worden. Er wordt heel spaarzaam omgesprongen met contactonderwijs: alleen essentiële zaken zijn mogelijk ter wille van de kwetsbare studenten die hier echt nood aan hebben en in de hoop om studieduurverlenging te vermijden. Universiteiten en hogescholen kunnen er bovendien nog altijd voor kiezen om zelf strenger te zijn. 

Lees ook:

 

Student Platform Corona: de online coronacommunity voor én door studenten

Een Facebookgroep waar je:

 • Plezier kan maken en elkaar kan steunen. 
  Organiseer, roep, zeur en moedig aan: wat je ook kwijt wil, zwier het er uit! Je komt voor de fijne activiteiten, zotte filmpjes en dwaze memes, je blijft voor de gezelligheid en de luisterende oren.
 • Alle laatste info vindt en je vragen kan stellen.
  Zie jij door de bomen het coronabos nog? Van de laatste maatregelen en meest handige tips tot de gepaste handleiding wanneer het toch foutloopt: bij ons vind je alle info eenvoudig terug. Nog vragen? Stel ze gerust en maak gebruik van onze rechtstreekse lijn met virologen en motivatiepsychologen.
 • Je stem luider kan doen weerklinken.
  Student zijn in deze bizarre tijden? Da’s afzien. We worden vaak vergeten en men spreekt lustig boven onze hoofden heen. Hoog tijd dus om onze krachten te bundelen, op tafel te slaan en onze standpunten duidelijk te maken.

Ga zeker eens kijken op facebook.com/studentplatformcorona
Benieuwd naar veelgestelde vragen? Kijk dan snel op studentplatformcorona.be


Mag ik mijn quarantaine onderbreken om een examen af te leggen?

Je bent in quarantaine gezet om andere redenen dan reizen

Ben je omwille van een welbepaalde reden buiten reizen (bv. een besmetting in het gezin) in quarantaine gezet, dan blijf je in quarantaine tot wanneer het duidelijk is wat de resultaten zijn van de testen. Dat geldt zowel voor Belgische als buitenlandse studenten.

Je legt indien mogelijk het examen digitaal af. Bekijk de mogelijkheden met je instelling. Naargelang regels die vooraf gemaakt zijn kan je instelling ook beslissen om het evaluatiemoment uit te stellen tot na je quarantaine.
Als je tijdens de quarantaineperiode toch ziek wordt, gelden de afspraken en regels zoals voor andere afwezigheden wegens ziekte. Als je geen erge symptomen vertoont kan je afspreken om het examen of evaluatiemoment vanop afstand te laten doorgaan. Dat is echter geen verplichting. 

Je bent in quarantaine gezet omwille van een reis naar een rode zone

Reizen naar het buitenland is afgeraden.

Iedereen die op reis is geweest naar een rode zone (en daar langer dan 48 uur verbleef) is verplicht om het PLF in te vullen en wordt op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, ga je in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan je uit quarantaine. 

Het is aangeraden om op tijd terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Als dat onmogelijk is, wordt 'examen afleggen' gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, als je de periode ervoor en erna in quarantaine doorbrengt.

Je woont in het buitenland maar studeert aan een Belgische hogeronderwijsinstelling

Studenten die wonen in het buitenland maar studeren aan een Belgische hogeronderwijsinstelling zijn niet onderworpen aan de quarantaine en testen wanneer ze naar België reizen om een examen af te leggen of als ze terugkeren naar hun land. Vermits je niet langer dan 48 uur in ons land verblijft kan je deze verplaatsing maken, mits naleven van de andere geldende veiligheidsregels.

Naar boven

Ik ben een buitenlandse student aan een Belgische hogeronderwijsinstelling. Moet ik de regels voor quarantaine en testen volgen?

Dat hangt af van de situatie waarin je je bevindt: 

 • Woon je in het buienland en verplaats je je regelmatig naar België (je verblijft telkens niet langer dan 48 uur in België), dan moet je niet bij elke grensovergang in quarantaine. Je moet je ook niet telkens opnieuw laten testen als je naar ons land komt of naar je land terugkeert. 

  Je valt onder die regeling als je niet op kot zit en dus enkel de grens oversteekt om hier les te volgen (en na die les telkens terugkeert naar je land). Je moet wél nauwgezet de veiligheidsmaatregelen naleven, zowel in België als in je thuisland. Laat je zeker op tijd testen in geval van symptomen. In afwachting van het resultaat moet je wel in quarantaine.
   
 • Zit je in België op kot en verplaats je je dus slechts uitzonderlijk (je verblijft dus langer dan 48 uur in ons land), dan volg je de gewone regels in verband met quarantaine en testen. Je vult verplicht het PLF in als je naar België komt en wordt op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, ga je in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan je uit quarantaine. Je wordt aangeraden om op tijd terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor eventuele examens starten. Als dat onmogelijk is, wordt 'examen afleggen' gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, als je de periode ervoor en erna in quarantaine doorbrengt.

Naar boven

Ik loop stage in een zorginstelling. Wanneer word ik gevaccineerd?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid is verantwoordelijk voor de organisatie van de verdeling en toediening van vaccinaties in Vlaanderen. Vind de grote lijnen voor de vaccinatiestrategie: volgorde van vaccineren. Voor het bepalen wie wanneer kan worden gevaccineerd zal veel afhangen van de beschikbare voorraden. Momenteel wordt er prioriteit gegeven aan de personeelsleden uit zorginstellingen die contact hebben met indexpatiënten.  

Loop je stage in een zorginstelling op het ogenblik dat daar gevaccineerd wordt? Dan kan je de eerste én de tweede dosis van het vaccin in die zorginstelling toegediend krijgen, ook al loopt je stage af voor de tweede dosis moet worden toegediend. Je onderwijsinstelling maakt mee mogelijk dat je in dat geval de gelegenheid krijgt om de tweede dosis van het vaccin op het daartoe voorziene tijdstip te bekomen. Dat kan bijvoorbeeld door toestemming te geven om uit de les weg te blijven als je op dat moment gevaccineerd wordt.

De vaccinatie gebeurt via de arbeidsgeneeskundige dienst van de zorginstellingen. Met vragen over je vaccinatie als stagiair kan je terecht bij de zorginstelling waar je stage doorgaat.

Naar boven

Wat als ik nog niet kan gevaccineerd worden via de zorginstelling waar ik stage loop?

Zodra er afspraken zijn tussen het beleidsdomein Onderwijs en Agentschap Zorg en Gezondheid vind je meer informatie daarover op deze pagina.

Naar boven

Mag ik weigeren om me te laten vaccineren?

Ja dat mag. Vaccineren is niet verplicht en kan niet verplicht worden. Uitsluiting op basis van het al dan niet gevaccineerd zijn is discriminerend en disproportioneel. Deze uitsluiting gaat ervan uit dat vaccinaties de besmetting uit de instellingen zal kunnen houden, wat niet bewezen is.

Vaccins beletten niet dat je besmettingen doorgeeft, ze maken vooral dat je zelf niet ziek wordt. Bovendien is het nog niet mogelijk om iedereen te vaccineren en wordt ook in de zorginstellingen nog niet iedere beroepsgroep gevaccineerd.

Zolang er geen grote groep mensen gevaccineerd is, is er geen groepsimmuniteit. De veiligheidsmaatregelen blijven, ongeacht of men gevaccineerd is of niet, het belangrijkste in de bescherming tegen het coronavirus. Meer info: laatjevaccineren.be

Naar boven

Mag een instelling mij weigeren als ik geen vaccin kreeg?

Neen, dat mag niet. Er is geen verplichting om gevaccineerd te worden.

Om gevaccineerd te kunnen worden is men bovendien afhankelijk van voorhanden zijnde voorraden en de voorziene procedures.

Meer info: laatjevaccineren.be

Naar boven

Moet ik betalen om gevaccineerd te worden?

Neen. Het vaccin en de toediening ervan zijn gratis, ook als je gevaccineerd wordt via de zorginstelling waar je stage loopt.

Naar boven

Mag je stage verrichten in een onderneming waar er tijdelijke werkloosheid is?

Ja, als de overeenkomst – zoals de bedoeling ervan – bestaat uit het aanleren van competenties en de student geen medewerkers in tijdelijke werkloosheid vervangt.

De federale regelgeving stelt dat het werk van een tijdelijk werkloze werknemer niet mag uitbesteed worden aan derden of studenten en dat bijgevolg geen nieuwe arbeidsovereenkomsten mogen gesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk.

Voor studenten die een stage moeten verrichten is de werkvloer echter deel van de opleiding. Competentieverwerving staat daarbij centraal, niet het uitvoeren van werk. Jongeren mogen dus in het kader van hun stage naar de werkvloer om competenties te verwerven, ongeacht tijdelijke werkloosheid binnen die onderneming, als dit geen vervanging met zich meebrengt van medewerkers in tijdelijke werkloosheid.

Naar boven

Krijg je je leerkrediet in het academiejaar 2020-2021 terug wanneer je je in een overmachtssituatie bevindt door corona?

 • Als je je in een overmachtssituatie bevindt en daardoor aan minstens 1 van je examenkansen voor een opleidingsonderdeel niet kan deelnemen, kan je leerkrediet daarvoor terugvorderen. Die overmacht kan ook het gevolg zijn van corona. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek bent op de dag van je examen of je je door verplichte quarantaine niet naar het examen kan verplaatsen en een alternatief niet mogelijk is. Lees meer over de terugvordering van leerkrediet wegens overmacht op de website van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
  LET OP: Als je studiepunten wil terugvorderen voor het huidige academiejaar kan je daarvoor in principe pas na de tweede zittijd (in augustus/september) een verzoekschrift bij de Raad indienen. Enkel als je je na de eerste zittijd voor de volledige opleiding uitschrijft, kan je al vroeger een verzoekschrift indienen aangezien je dan niet meer kan deelnemen aan de tweede zittijd.  
 • Ook voor opleidingsonderdelen waarvoor je niet geslaagd bent omwille van een overmachtssituatie door corona, kan je het leerkrediet terugkrijgen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
  • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvoor de eerste examenkans viel voor 22 februari 2021.
  • Je bent na deelname aan de laatste examenkans voor het opleidingsonderdeel niet geslaagd. Dat betekent dat wanneer een herexamen wordt georganiseerd, je hieraan moet deelnemen.
  • Je verklaart dat je je in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.
  • Je dient een aanvraag in binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de dag van de proclamatie van de examenresultaten van de laatste zittijd van het academiejaar 2020-2021. 
 • LET OP: Je kan op dit moment nog geen aanvraag indienen voor teruggave van het leerkrediet omwille van overmacht door corona. Dat kan pas na vaststelling en registratie van alle resultaten van dit academiejaar. Je kan dus pas een aanvraag indienen als de tweede zittijd voor dit academiejaar gepasseerd is. AHOVOKS zal tijdig op deze pagina een aanvraagformulier ter beschikking stellen.
 • Voor opleidingsonderdelen waarvan de eerste examenkans viel na 22 februari 2021 is er nog geen beslissing genomen. 
   

Naar boven

Kan ik voor het academiejaar 2019-2020 nog leerkrediet terugvragen omdat ik door een overmachtssituatie omwille van corona niet kon deelnemen aan de examens?

Als je je in een overmachtssituatie bevond en daardoor aan minstens 1 van je examenkansen voor een opleidingsonderdeel niet kon deelnemen, kan je leerkrediet daarvoor terugvorderen. Die overmacht kan ook het gevolg zijn van corona. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek was op de dag van je examen of je je door verplichte quarantaine niet naar het examen kon verplaatsen en een alternatief niet mogelijk was. Je kan dan een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen om leerkrediet terug te vragen. Er is geen deadline voor het opstarten van deze procedure. Lees meer over de terugvordering van leerkrediet wegens overmacht op de website van de Raad

Naar boven

Blijf op de hoogte
Hoger onderwijs in fase rood tot eind februari

Het hoger onderwijs behoudt de coronamaatregelen tot eind februari. Lees het nieuwsbericht.

Student Platform Corona