Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je leert op school en op een werkplek. Je volgt 2 dagen per week les in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). 3 dagen per week ga je naar een onderneming. Afhankelijk van het resultaat van de screening kunnen deze 3 dagen anders ingevuld zijn.

Mogelijkheden:

  • Een echte arbeidservaring (via 2 soorten arbeidscontracten).
  • Een brugproject: als je bereid bent om te werken maar je je attitudes en vaardigheden nog meer moet ontwikkelen voor je kan gaan werken.
  • Een voortraject: een specifieke opleidings- en begeleidingsmodule als je attitudes en vaardigheden nog ontoereikend zijn om te gaan werken.
  • Een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT): als je in een problematische situatie zit en hier eerst aan gewerkt moet worden. Dan kan zowel de lescomponent als het werkplekleren vervangen worden. 

Als je ouder bent dan 18 kan je geen brugproject, voortraject of persoonlijk ontwikkelingstraject volgen. Dan kan je enkel een echte arbeidservaring volgen.

De meeste opleidingen worden modulair georganiseerd. In een modulaire opleiding zijn leertrajecten opgedeeld in modules. Een afgelijnd geheel van modules vormt een opleiding. Maar er blijven nog een aantal opleidingen lineair. In een lineair systeem wordt met jaren gewerkt.  
Een opleiding, lineair of modulair, heeft een duur van 1, (meestal) 2 of 3 schooljaren.cartoon leerling dbso

Voorwaarden

  • Je hebt voltijdse leerplicht tot je 16de, of tot je 15de als je de 1ste graad van het secundair onderwijs hebt gevolgd.
  • Je bent niet ouder dan 25 jaar.

Wat kan je behalen?

  • Tijdens je opleiding: verschillende (deel-)kwalificaties die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten
  • Op het einde: het diploma secundair onderwijs

Meer info