Deeltijdse loopbaanonderbreking 55+

Opgelet: deze loopbaanonderbreking kan je vanaf 2 september 2016 niet meer aanvragen.

Wat is het?

Ben je 55 jaar of ouder, werk je als benoemd personeelslid aan een hogeschool, heb je ten minste een halftijdse opdracht en wil je minder werken? Dan kan je deeltijdse loopbaanonderbreking 55+ nemen.

Ben je contractueel personeelslid van een hogeschool? Dan vind je meer informatie over loopbaanonderbreking of tijdskrediet op RVA - Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet en Federale overheid - Tijdskrediet

Een gedeeltelijke onderbreking kan halftijds of voor 1/5:

  • Als je halftijdse loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 50% presteren.
  • Als je 1/5 loopbaanonderbreking opneemt, blijf je nog exact 80% presteren.

Om je opdrachtvolume te bepalen wordt er rekening gehouden met alle benoemde prestaties verstrekt binnen onderwijs, met uitzondering van de universiteiten. Dat geldt ook voor het volume waarvoor je loopbaanonderbreking neemt: alle gefinancierde en gesubsidieerde opdrachten in hoofdambt als benoemde in het onderwijs en de CLB’s tellen mee.

Als je een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebt, kan je al vanaf de leeftijd van 50 jaar deeltijdse loopbaanonderbreking nemen. Dat kan alleen voor een onderbreking met 1/5. De berekening van die 28 jaar vind je in de regelgeving.

Nam je voor 1 juli 2012 deeltijdse loopbaanonderbreking 50+ op? Dan verandert er voor jou niets. Je kan gebruik blijven maken van je loopbaanonderbreking, ook al ben je nog geen 55.

Recht of gunst?

Loopbaanonderbreking is geen absoluut recht, maar een ‘geconditioneerd’ recht. Het bestuur van je hogeschool kon alleen weigeren als het geen geschikte vervanger vond.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je moet minstens 55 jaar zijn.
  • Je moet benoemd zijn, zowel voor het gedeelte van je loopbaan dat je onderbreekt, als voor de uren die je blijft presteren.

Naar boven

Begin, duur en einde

Begin

Je loopbaanonderbreking kan beginnen na je 55ste verjaardag, en kon uiterlijk beginnen op 1 september 2016.

Duur

Je neemt je deeltijdse loopbaanonderbreking 55+ tot de vooravond van je effectieve pensionering. Ook als  je je P-datum al in de loop van het academiejaar 2016-2017 bereikt,  kan je de einddatum verlengen tot de vooravond van je effectieve pensionering.

Je kan vervroegd stoppen met deze deeltijdse loopbaanonderbreking en je opdracht opnieuw volledig opnemen. Je kan daarna niet meer opnieuw deeltijdse loopbaanonderbreking 55+ nemen.

Uitzondering: 

  • Je kan je deeltijdse loopbaanonderbreking 55+ onderbreken om een loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging te nemen. Je zet dan onmiddellijk na afloop  van deze loopbaanonderbreking je deeltijdse loopbaanonderbreking 55+ verder voor het zelfde volume als voordien.
  • Je kan je deeltijdse loopbaanonderbreking 55+ onderbreken om het werk te hervatten binnen de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 ingevolge de coronacrisis. Het terug instappen in je deeltijdse loopbaanonderbreking 55+ gebeurt ten laatste op 1 juli 2020.

Einde

Elke loopbaanonderbreking eindigt op de vooravond van je pensionering.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

  • Bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking krijg je alleen salaris voor het gedeelte dat je blijft werken.
  • Je ontvangt wel een uitkering van de RVA. Ontdek op de website van de RVA hoeveel de uitkering in jouw geval bedraagt (RVA).
  • Als je een pensioen ontvangt, kan je geen uitkering van de RVA ontvangen. Als je een overlevingspensioen ontvangt, kan je wel een loopbaanonderbreking zonder uitkering aanvragen.
  • Vanaf 1 februari 2016 is de aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid afgeschaft. Die kan je dus niet meer aanvragen. Wie al een aanmoedigingspremie ontving behoudt die.

Anciënniteit

De periode van loopbaanonderbreking telt mee voor je geldelijke anciënniteit.

Cumulatie

Voor meer informatie over cumulatie van je loopbaanonderbreking met andere activiteiten en inkomsten kan je terecht bij de RVA.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe aanvragen?

Opgelet: deze loopbaanonderbreking kan je vanaf 2 september 2016 niet meer aanvragen.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Websites

Regelgeving en formulieren