Digitale leerplatformen en leermiddelen bij afstandsleren

Welke digitale leerplatformen kan je gebruiken?

Smartschool Live

 • De leraar krijgt de rol van presentator in een videochatroom. Leerlingen kunnen live volgen. Mogelijkheden:
  • Leerlingen kunnen de leraar zien (webcam) en horen (microfoon). 
  • Het scherm van de leraar kan worden gedeeld: leerlingen zien wat de leraar doet (bv een toepassing gebruiken, een website bekijken,…).
  • Leerlingen en leraar kunnen met elkaar chatten en de leerlingen kunnen onderling chatten.
 • Smartschool Live is beschikbaar via browser en de Smartschool App voor iOS en Android.
 • Smartschool biedt de bandbreedte tijdens de coronaperiode gratis aan. 
 • Meer informatie

Microsoft

 • Met Microsoft TEAMS kan de leraar een digitale klas opzetten.
 • Via een spoedprocedure kan je als school heel snel accounts voor je leerlingen aanvragen. Dit gebeurt via 'tenants'. Elk tenant kan maximaal 5.000 accounts krijgen en 5000 leraar accounts krijgen.  Een tenant is een virtuele ruimte op maat van de school. Wanneer een school gebruikmaakt van een cloudservice van Microsoft, zoals bijvoorbeeld Office 365, wordt in het datacenter een ruimte gereserveerd. Deze ruimte wordt de tenant genoemd. In deze ruimte worden de online diensten beschikbaar gemaakt.
 • Het product dat Microsoft aanbiedt is de A1 licentie. Deze is gratis en volledig cloudbased.

 • Meer informatie nodig? 

Google

 • Google biedt het platform Google Edu aan. Dit platform, incl. Google Classroom, is gratis.
 • Met Google Hangouts Meet kunnen leerlingen en leraar elkaar zien en horen. Hangouts is een vrij open platform: iedereen kan met eender welk mailadres verbinding maken met Hangouts Meet.
 • Je kan als school gratis een G Suite voor educatie domein activeren bij Google. Dit biedt je de mogelijkheid om gebruikersaccounts voor leerlingen en leerkrachten te activeren. Deze accounts worden ook gekoppeld aan het domein van de school (@domeinschool.be) en biedt de school de nodige digitale instrumenten aan. Er is een versnelde procedure voor het aanvragen van G-suite accounts naar aanleiding van de coronacrisis. 
 • Meer informatie

Questi

 • Questi is een online leerplatform voor scholen.
 • Voor zowel basis- als secundair onderwijs.
 • Er zijn 3 geïntegreerde softwarepakketten: Questi voor Leerkrachten, Questi voor Ouders en Questi voor Leerlingen.
 • Questi biedt onder meer een zorgplatform, een leerlingenvolgsysteem, een agenda en evaluatiemodule.
 • Meer informatie

Schoolware

 • Schoolware is het digitaal schoolplatform van Wisa.
 • Voor zowel basis- als secundair onderwijs.
 • Geïntegreerd met Office 365 (ook Teams) en Bingel.
 • Leerkrachten, leerlingen en ouders vinden alle relevante infromatie terug via de website en de app.
 • Schoolware biedt onder meer een aanbod voor blended learning, een digitale schoolagenda, leerlingopvolgsysteem, prikbord voor berichtgeving, puntenboekje, op maat gemaakte rapporten, ingave afwezigheden, afdrukcentrum, reservatiesysteem ...
 • Meer informatie

Zie ook: KlasCement - Elektronische leeromgeving/Schoolplatform

Naar boven

Waar vind je digitale leermiddelen?

Leermiddelendatabank van KlasCement

Op KlasCement vind je onder meer:

Naar boven

Tips voor het werken met een leerplatform en digitale leermiddelen

 • Livesessies duren best niet langer dan 15 minuten. Hou er rekening mee dat online leren veel intensiever is dan les krijgen in de klas. Lees meer: KlasCement - Verfijnde richtlijnen afstandsleren 

 • Spreid het gebruik van het digitaal leerplatform maximaal tussen 8.30 en 17 uur. Gebruik ook de momenten voor 10 en na 15 uur om livesessies te organiseren.
 • Het kan handig zijn om extra handleidingen te voorzien voor ouders. Je kan voor laagdrempelige handleidingen over bijvoorbeeld het gebruik van een computer, tablet, smartphone, communicatie via sociale media, leerplatformen, gratis wifi terecht bij Mediawijs en VOCVO. Heel wat handleidingen vind je er vertaald in de talen Albanees, Bosnisch, Servisch, Kroatisch, Bulgaars, Engels, Farsi, Frans, Pools, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks.
 • Maak gebruik van volgende mogelijkheden om je online les op te nemen:

 • Verzamel vragen van leerlingen via je elektronische leeromgeving, e-mail, Padlet …  en beantwoord deze vragen binnen een afgesproken termijn. Antwoorden kan op de leeromgeving, in de vorm van een tekst, een kennisclip, een streamingsmoment,…  
 • Houd de activiteiten van leerlingen bij op het leerplatform of de digitale leermiddelen. Maak contact met leerlingen (en ouders) die moeite hebben om te beginnen of vastlopen. Voorzie eventueel een elektronisch contactmoment (chat, telefoon,..) waar leerlingen iemand kunnen bereiken als ze problemen hebben.
 • Vraag leerlingen om hun microfoons uit te schakelen als ze niet gebruikt worden.
 • Presenteer aan de hand van je Powerpoint of andere presentatie.
 • Met digitale instrumenten zoals MentimeterKahoot of Socrative kan je interactie creëren met de leerlingen op afstand.
 • Gebruik een actief chat-kanaal zodat leerlingen vragen kunnen blijven stellen.
 • Volg een webinar over afstandsleren voor meer tips.

Naar boven


Extra informatie