Diploma of ander studiebewijs verloren

Getuigschrift basisonderwijs verloren

Als je je getuigschrift basisonderwijs verloren hebt, kan je een vervangend attest krijgen op de school waar je het getuigschrift behaalde.

Diploma of ander studiebewijs van het secundair onderwijs verloren

Wat als je je diploma of een ander studiebewijs van het secundair onderwijs kwijt bent? Ook voor paramedische studierichtingen en de examencommissie.

Diploma hoger onderwijs verloren?

Je bent je hogeschool- of universiteitsdiploma kwijt of het is vernietigd? Voor een vervangend attest kan je terecht bij je hogeschool, je universiteit of AHOVOKS.

Studiebewijs van het volwassenenonderwijs verloren

Als je je certificaat, getuigschrift of diploma van het volwassenenonderwijs verliest, kan je een vervangend attest krijgen.

Getuigschrift deeltijds kunstonderwijs verloren

Als je een getuigschrift van het deeltijds kunstonderwijs kwijt bent, dan vraag je bij de muziekschool of academie zelf een vervangend attest aan. Vind de contactgegevens van de muziekscholen en academies.

Je diploma of getuigschrift van Syntra of VIZO verloren

Als je je diploma of getuigschrift Syntra (of nog van VIZO) verloren bent, dan kan je bij de instelling zelf een vervangend attest opvragen. De contactgegevens van de Syntra-campussen kan je opzoeken op www.syntra.be.