CLIL: onderwijs in een vreemde taal

Via CLIL krijgen leerlingen niet-taalvakken in het Frans, Engels of Duits. Wat zijn de voorwaarden? Ook stages kunnen in een vreemde taal.

Bereid je CLIL-aanvraag voor via de kwaliteitsstandaard. Dien de aanvraag ten laatste op 15 december in. De Vlaamse Adviescommissie CLIL keurt je aanvraag al dan niet goed.

Een overzicht van CLIL-literatuur: websites, publicaties en boeken met zowel theoretische als praktische informatie.

Rapport, bijlagen en beleidssamenvatting van het onderzoek 'Twee jaar CLIL in het Vlaams secundair onderwijs: een evaluatie'