Educatieve korting voor software van Microsoft

De Vlaamse overheid en Microsoft sloten een raamovereenkomst voor scholen: Microsoft Keep it Simple (MS-KIS).

Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen door de overeenkomst software van Microsoft voor sterk verlaagde prijzen afnemen.

De voorwaarden van de meest recente verlenging van de overeenkomst, MS-KIS 5, gelden vanaf 1 oktober 2017.

Voor welke instellingen?

MS-KIS geldt voor de door de Vlaamse overheid gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor gewoon en buitengewoon, voltijds en deeltijds onderwijs:

 • Basisscholen, inclusief autonome kleuter- en lagere scholen
 • Scholen voor secundair onderwijs
 • Centra voor deeltijds onderwijs
 • Scholengemeenschappen
 • Instellingen voor deeltijds kunstonderwijs
 • Centra voor volwassenenonderwijs
 • Centra voor basiseducatie
 • Internaten
 • Ziekenhuisklassen
 • Centra voor leerlingenbegeleiding

Het aanbod geldt bovendien voor:

 • Nascholingscentra
 • Onderwijsinspectie
 • Pedagogische begeleiding

Lees de infofiche van Microsoft over de software:

pdf bestandMicrosoft MS-KIS 5 (pdf, 5 p.) (627 kB)