Draaiboek 2020-2021: volwassenenonderwijs

Update 18 mei

Om de huidige veiligheidsmaatregelen in lijn te brengen met de algemene versoepelingen in de brede maatschappij en de mogelijkheden van het vwo af te stemmen op de mogelijkheden bij andere opleidingstrekkers, wordt het huidige pandemiescenario bijgestuurd. De bijsturingen gaan in vanaf maandag 24 mei. Centra kiezen zelf of ze de huidige organisatie van de lessen aanhouden of ze deze bijsturingen toepassen en vanaf wanneer. Centra zijn immers zelf het beste geplaatst om samen met hun preventieadviseur aan de hand van een lokale risicoanalyse de lokale situatie en de lokale noden in te schatten

 • Groepsgrootte 

De algemene beperking van 10 cursisten per klasgroep wordt opgeheven. Voor lessen die binnen doorgaan, geldt dat steeds een afstand van 1,5 m tussen de cursisten gegarandeerd moet zijn.
Lessen die integraal buiten doorgaan, kunnen doorgaan volgens de criteria ‘buitenactiviteiten in georganiseerd verband’. Dus op dit moment maximaal met 25 cursisten.

 • Contactonderwijs 

Er is niet langer een algemene capaciteitsbeperking per week per lesplaats.
Cursussen die vlot in afstandsonderwijs kunnen worden georganiseerd, blijven doorgaan in afstandsonderwijs.
De capaciteit van het contactonderwijs wordt beperkt door de groepsgrootte. In de leslokalen wordt 1,5 m afstand tussen de cursisten voorzien.

 • Zomeraanbod

Zomeraanbod is mogelijk zonder beperking in capaciteit voor het contactonderwijs. 
Bovenstaande beperking ivm groepsgrootte blijft van toepassing

 • Proclamaties

Proclamaties kunnen worden georganiseerd volgens het kader voor veilige proclamaties op school.

De veelgestelde vragen op de website en onderstaande tabel zijn aangepast aan de bijsturingen.
 

 

 • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in de centra voor volwassenenonderwijs (cvo) en centra voor basiseducatie (cbe). Onderstaande overzichtstabel vat alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's.
 • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing.
 • Lees de veelgestelde vragen voor het volwassenenonderwijs.
Huidige maatregelen
Groepsgrootte

1,5m afstand tussen de cursisten.

Lessen die integraal buiten doorgaan, kunnen doorgaan volgens de criteria ‘buitenactiviteiten in georganiseerd verband’, dus op dit moment max. 25 cursisten. 

Contactonderwijs  Geen algemene capaciteitsbeperking per week per lesplaats.
  
Cursussen die vlot in afstandsonderwijs kunnen worden georganiseerd, blijven doorgaan in afstandsonderwijs.
Derden in het centrum Enkel essentiële derden. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.
Extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen …) Enkel extra-murosactiviteiten die kaderen binnen de opleiding kunnen georganiseerd worden.
Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, …) Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Vind voorbeelden van essentiële bijeenkomsten.
Proclamaties Volgens het kader voor veilige proclamaties op school.  
Gebruik infrastructuur en klaslokalen
 • Beperk de cursistenstromen en verplaatsingen van cursisten. 
 • Cursisten krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte
 • In beginsel: leraren veranderen van klaslokaal, niet de cursisten.
 • Het kan je centrum wel helpen bij het bepalen van de maximumcapaciteit van (grotere) lokalen, zodat aan de verplichting van social distancing voldaan wordt.
 • Voorzie zoveel als mogelijk ventilatie in de leraarskamer en in alle klaslokalen.
 • Specifieke aandacht voor het nauwgezet toepassen van de veiligheidsmaatregelen in de leraarskamer: 1) draag een mondmasker, 2) hou afstand van elkaar tijdens eten of drinken en 3) ventileer de ruimte zoveel als mogelijk.
 • Voor kleedkamers worden de volgende regels toegepast: 
  • Kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden als ze voldoende gereinigd kunnen worden na gebruik door een groep.
  • cursisten dragen hun mondmasker tijdens het omkleden en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleedkamer. 
 • Voorzie zoveel als mogelijk voldoende verluchting van de kleedkamers. Douches mogen niet gebruikt worden. 
 • We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
Pauzemomenten
 • Maaltijden worden in de klasgroep genuttigd.
 • Cursisten en personeel dragen mondmasker buiten, tenzij ze meer dan 1,5m afstand kunnen bewaren.
Handhygiëne Extra handhygiëne. Lees meer over handhygiëne.
Sanitair
 • Werk indien mogelijk met alternerende pauzes.
 • Hou bij het bepalen van het maximaal toegelaten cursisten in het sanitair rekening met het aantal beschikbare wasplaatsen en de afstand tussen de wastafels (risicoanalyse). Voorzie hiervoor toezicht.
 • Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. 
 • Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes.
 • Verwijder stoffen handdoeken. Zet handendrogers buiten dienst.
 • Spoel toiletten door met gesloten deksel. Informeer cursisten bv. door affiches op te hangen in het sanitair.
 • Vermijd droogstaande afvoeren (vloer, sanitair …). Spoel regelmatig door (bv. 3-wekelijks, afhankelijk van de weersomstandigheden).
Cursistenstromen
 • Beperk de cursistenstromen en verplaatsingen van cursisten. 
 • Beperk de in- en uitgangen van het centrum.
 • Voer éénrichtingsverkeer in. Als dit niet mogelijk is, werk dan met voorrangsregels.
 • Beperk zoveel mogelijk de circulatie in het klaslokaal.
Verluchting en ventilatie Extra verluchten en ventileren. Lees hoe je verlucht en ventileert.
Social distancing (1,5 m)
Mondmaskers
 • Afstand houden bij alle contacten.
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen houden.
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze meer dan 1,5m afstand kunnen houden.
 • Leraren en cursisten kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen of tijdens sportactiviteiten.
Extra beschermingsmateriaal voor onderhoudspersoneel en cursisten in praktijkopleidingen Handschoenen voor onderhoudspersoneel en voor cursisten in praktijkopleidingen bij het hanteren van gedeeld (hand)gereedschap en van de machines in de ateliers, op voorwaarde dat het personeel en de cursisten vertrouwd zijn met het gebruik ervan en de handschoenen correct kunnen verwijderen. Als dat niet zo is, is het aangewezen maximaal in te zetten op het wassen van de handen met zeep of alcoholgel.
Stages en duaal leren Volgens de regels van toepassing op de onderneming. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd.
Examens met jury Geef voorkeur aan digitale alternatieven. De aanwezigheid van een jury (als essentiële derde) is toegelaten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen kunnen worden.
Opleidingen met partners (bijvoorbeeld VDAB) Volgens maatregelen contactonderwijs en groepsgrootte (zie hoger).
Gebruik van het materiaal van het centrum Gebruik van niet-persoonlijk materiaal tot het noodzakelijke minimum beperken.
Inschrijvingen Digitaal of op afspraak.
Intakegesprekken/niveautesten Intakegesprekken en niveautesten worden bij voorkeur digitaal op afstand georganiseerd Indien nodig kunnen ze fysiek doorgaan op het centrum. Dan gelden de volgende maatregelen: 
 • Altijd op afspraak.
 • In een 1-op-1 contact waar mogelijk.
 • Ventileer en verlucht de lokalen.
 • Was of ontsmet de handen bij het binnenkomen van een lokaal.
 • Hou 1,5m afstand van elkaar.
 • Draag steeds een mondmasker, ook tijdens de niveautest.
Secretariaat/onthaal
 • Voorzie plexiglas aan de balie.
 • Beperk het bezoek van cursisten en personeel. Maak hierover afspraken.
 • Als documenten getekend moeten worden, vraag om steeds het eigen schrijfgerief te gebruiken.
 • Geef telefoons niet gewoon door, maar schakel door naar het individueel telefoontoestel.
 • Reinig na gebruik steeds het telefoontoestel.
 • Werk zoveel als mogelijk op je ‘eigen’ computer. Als dit niet kan, reinig na ieder gebruik de computer, inclusief de gehele werkplek.
 • Indien van toepassing: reinig na ieder gebruik de betaalterminal.
We herinneren eraan dat thuiswerken verplicht is voor die personeelsleden waarvoor dat mogelijk is.
 
Evacuatie
 • Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing. 
 • Via risicoanalyse kan wel bekeken worden hoe de geldende evacuatieplannen geoptimaliseerd kunnen worden om afstandsmaatregelen toch zo goed mogelijk te kunnen toepassen (bv. door voorziene wachtplaatsen aan te passen).
 • Laat (niet-brandwerende) deuren zoveel als mogelijk openstaan. Doe de nodige aanpassingen in de evacuatieprocedure.
 • Voor evacuatieoefeningen kan aan alternatieven (bv. tafeloefening, evacueren in kleinere groepen …) gedacht worden. 
Opdracht van personeelsleden in verschillende centra Beperk dit tot maximaal 2 onderwijsinstellingen. Maak afspraken met de betrokken scholen en bespreek de toewijzing op het bevoegde onderhandelingscomité.
Adviezen voor onderhoud
 • Maak een hygiëneplan op. Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer deze acties. Besteed hierin bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart. Dit hygiëneplan houdt ook rekening met de lokale risicoanalyse. De onderhoudsfrequentie van lokalen en materialen zal onder meer beïnvloed worden door de intensiteit van gebruik.
 • Specifieke aandacht voor alles wat kan worden aangeraakt met de handen, zoals klinken (laat deuren zoveel mogelijk openstaan), schakelaars, kranen, wc-spoelingen, wc-deksels, trapleuningen, sporttoestellen, speelgoed (niet uitwisselen tussen groepen), didactisch materiaal, toetsenborden, tablets, telefoons.
 • Desinfecteren is enkel nodig bij vermoeden van infecties, met bleekwater/ethanol (gebruik de correcte verhoudingen).
 • Vermijd het gebruik van stofzuigers.
 • Lees de aanbevelingen voor onderhoud van ICT-materiaal.
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van lokalen. Minimaal na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
 • Regelmatig reinigen (water en zeep) van meubilair/machines/toestellen.
  • Reftertafels: na elke lesdag en na elk gebruik door een klasgroep
  • Banken/stoelen: na elke lesdag
 • Machines: na elke lesdag en na elk gebruik