Ga aan de slag in een duale opleiding

Trajectbegeleider of leraar?

Je kan als trajectbegeleider of als leraar met duaal leren aan de slag.

Als trajectbegeleider:
Sta je in voor de trajectopvolging van leerlingen

  • Bezoek je regelmatig de bedrijven waar de leerlingen werken
  • Neem je eventueel deel aan het intakegesprek
  • Werk je samen met de leerling en de onderneming het opleidingsplan uit en volg je het op
  • Ben je stemgerechtigd lid van de klassenraad of het begeleidingsteam en kan je dus mee beoordelen of een leerling geslaagd is of niet

Als leraar:

  • Geef je les aan de leerlingen in het traject duaal leren
  • Ben je leraar beroepsgerichte vorming? Dan bezoek je regelmatig de bedrijven waar je leerlingen werken. Zo kan je hun competentieontwikkeling opvolgen. Of je kan daarover afstemmen met de trajectbegeleider. Soms neem je als leraar beroepsgerichte vorming de rol van trajectbegeleider op.

Hoeveel tijd je als trajectbegeleider of als leraar beroepsgerichte vorming precies bij de bedrijven doorbrengt, hangt af van je functie en de invulling die je eraan geeft, maar ook van de afspraken die binnen je school gemaakt zijn.

Geen invloed op je statuut

Met duaal leren verandert er niets aan je statuut als leraar. Je salaris en je aanstelling of benoeming blijven dezelfde.

Contact