Groei in het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme


Persmededeling kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 4 maart 2019


Uit cijfers van de Vlaamse minister van Onderwijs blijkt dat dit schooljaar het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs toeneemt. In zowel basis als secundair onderwijs valt vooral de stijging op van het aantal leerlingen met autisme (Type 9). Dit aanbod is nieuw sinds deze legislatuur en geeft leerlingen met autisme kwaliteitsvolle begeleiding op maat van hun zorg- en leernoden.

Sinds de invoering van het M-decreet op 1 september 2015 daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dit schooljaar is er voor het eerst een stijging. Dit bleek al uit de oktobertelling, maar wordt nu bevestigd in de februaritelling. Deze stijging is vooral zichtbaar in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Opvallend is de toename van het aantal leerlingen met autisme van kleuteronderwijs tot en met secundair onderwijs in Type 9. Dit aanbod werd in september 2015 ingevoerd door de Vlaamse minister van Onderwijs en speelt gepast in op een nood om jongeren met autisme te begeleiden op maat van hun zorg- en leernoden.

In Vlaanderen zijn er 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die een Type 9 aanbod hebben voor leerlingen met autisme.

 

Detail: Toename aantal leerlingen in buitengewoon kleuter-, lager- en secundair onderwijs

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Kleuter

2065

2052

2033

2051

2219

Type 9

 

199

351

492

617

Lager

27553

25684

24744

24485

24860

Type 9

 

1664

2591

3485

4295

Secundair

20925

20558

20346

20531

20747

Type 9

 

1093

2145

3232

4384

Eindtotaal

50543

48294

47123

47067

47826

 

Het aantal leerlingen in het buitengewoon kleuteronderwijs bleef stabiel tussen 2013 en 2017, maar dit schooljaar is er een toename van 168 leerlingen. Opvallend en niet te wijten aan een demografische evolutie aangezien in het gewoon kleuteronderwijs de leerlingenaantallen dalend zijn. De stijging doet zich voornamelijk voor in Type 9, het aanbod voor leerlingen met autisme. In 2015 ging het om 199 kinderen. Dit aantal steeg dit schooljaar tot 617 leerlingen.

Sinds de invoering van het M-decreet daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs sterk. Dit ondanks stijgende leerlingenaantallen in het gewoon lager onderwijs. Voor dit schooljaar zet deze trend zich niet verder, maar is er zelfs een toename van 375 leerlingen. Net als in het kleuteronderwijs is de stijging in Type 9 opvallend. In 2015 waren er 1.664 leerlingen in Type 9, dit schooljaar zijn het er 4.295.

Ook in het buitengewoon secundair onderwijs neem het aantal leerlingen toe, vooral in Type 9.

De Vlaamse minister van Onderwijs : “We zien dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs  toeneemt. Voornamelijk voor leerlingen met autisme zien we dat het nieuwe aanbod (type 9) dat er deze legislatuur kwam, inspeelt op een vraag voor een kwaliteitsvolle begeleiding op maat van hun zorgnoden. In Vlaanderen zijn er 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die een aanbod Type 9 hebben voor leerlingen met autisme. Dit zorgt ervoor dat kinderen met autisme op het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke ondersteuning kunnen rekenen. Daarbij is het belangrijk telkens te vertrekken van de leerkansen van elk kind, elke jongere. Soms is de beste plaats om te leren een gewone school, soms is dat een school buitengewoon onderwijs.”