Het pedagogisch project van een school

Elke school heeft een pedagogisch project. Het schoolbestuur werkt dat uit voor de school of voor alle scholen onder zijn bevoegdheid. De keuze voor een bepaald pedagogisch project is vrij, en vormt de levensbeschouwelijke of filosofische basis voor het onderwijs in de betrokken scholen.

De levensbeschouwing in het gemeenschapsonderwijs is verplicht neutraal en het gesubsidieerd officieel onderwijs moet openstaan voor alle levensbeschouwingen.
Daarnaast is ook de keuze van een opvoedingsconcept en de daaraan gekoppelde opvoedingsmethode vrij.

Om erkend en financieel gesteund te worden door de overheid, moet een school wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de school voldoende uitgerust zijn en over genoeg didactisch materiaal beschikken. De gebouwen moeten bewoonbaar, veilig en hygiënisch zijn.  


Extra informatie

Verwante pagina's