Hulp en leermiddelen bij radicalisering

Netwerk van islamexperten: gratis hulp op maat

Een netwerk van islamexperten helpt je school gratis met de preventie van extremisme en gaat op zoek naar een antwoord op maat.

De experten staan klaar voor jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers (leraren, CLB-medewerkers, time-outprojectbegeleiders):

 • Ze geven uitleg over de islam en over hoe en waarom jongeren radicaliseren.
 • Ze begeleiden klasgesprekken en laten jongeren zo kennismaken met elkaars levensovertuiging.
 • Ze informeren en coachen leerkrachten zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders.
 • Ze beschikken niet alleen over een grondige kennis van de islam, maar zijn ook vertrouwd met de leefwereld van jongeren.

Wil je een beroep doen op het netwerk? Neem contact op via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

Maak het netwerk mee bekend met de flyer:pdf bestandFlyer netwerk deradicalisering (pdf, 1 p.) (389 kB)

Bekijk het filmpje over de coördinator van het Netwerk Islamexperten (Klasse.be)

Bekijk het filmpje over Imam Khalid Benhaddou die langs scholen reist om met leerlingen en leraren te praten over de islam, radicalisering en terrorisme. (Klasse.be)

Naar boven

Klasse

Dossier Radicalisering

Klasse ontwikkelde een dossier over radicalisering met duiding en getuigenissen van leerkrachten en medeleerlingen. Daarnaast bevat het dossier ook praktische tips rond signaalherkenning, aanpak en preventie.  Je vindt er ook een overzicht van hulplijnen en lesmateriaal.

Ga aan de slag met het dossier

Klasse-live

In de 1ste Klasse-live beantwoordden 2 deskundigen vragen over radicalisering via livestream.

Bekijk Klasse-live online

Naar boven

KlasCement: leermiddelen radicalisering

Leermiddelenwebsite KlasCement verzamelt tools en leermiddelen over verschillende onderwerpen.  Je kan hier ook lesmateriaal en educatief materiaal vinden over het thema radicalisering en mediawijsheid.

Raadpleeg KlasCement

Naar boven

Lespakket Mijn jihad in de klas

Rudi Vranckx maakte voor Panorama een reportage over jonge Belgische moslims die naar Syrië trokken om te gaan vechten. De reportage vertelt het verhaal van de achterblijvers, de vrienden, de families en de zoekende jongeren en laat zien met welke problemen zij in de samenleving geconfronteerd worden. Een lespakket met 4 filmpjes helpt leerkrachten om daarover een klasgesprek te starten.

Ga aan de slag met het lespakket

Bekijk een toelichting bij de reportage op de conferentie Media & Learning (10 en 11 maart 2016)

Naar boven

Normaal Radicaal: online seminaries over radicalisering en identiteit

Het Bijzonder Comité Herinneringseducatie stelt 3 online seminaries ter beschikking, waarin telkens een antwoord wordt gezocht op een kritische vraag rond radicalisering. Elk webinar behandelt een ander thema. Per thema vind je een informatiedossier. De webinars zijn gratis en duren 60 minuten.

 • Sessie 1: Radicalisering in perspectief
 • Sessie 2: Waar komt gewelddadige radicalisering vandaan
 • Sessie 3: Dialoog en positieve identiteitsontwikkeling

Bekijk de seminaries

Naar boven

Kleur Bekennen: leermiddelen over wereldburgerschap en radicalisering

Kleur Bekennen geeft je inspiratie en ondersteuning om in de klas aan de slag te gaan rond wereldburgerschap en om radicalisering bespreekbaar te maken vanuit verschillende invalshoeken. Je vindt er:

 • Een blog met leermiddelen voor digitaal gebruik
 • Educatief materiaal dat je per provincie kan ontlenen
 • Toegang tot online documentatiecentra per provincie
 • Nascholingen en workshops

Ontdek het aanbod van Kleur Bekennen

Naar boven

Getuigenissen van achterblijvers, slachtoffers of voormalige leden van extremistische groepen

Getuigenissen van achterblijvers, slachtoffers of voormalige leden van extremistische groepen kunnen helpen om extremisme bespreekbaar te maken of in een ander daglicht te plaatsen. In dat opzicht hielp het Institute of Strategic Dialogue, een Londense denktank die werkt rond gewelddadig extremisme en andere vormen van conflicten tussen gemeenschappen, een aantal interessante online tools ontwikkelen.

Extreme Dialogue

Extreme Dialogue stelt korte Engelstalige filmpjes ter beschikking die het verhaal vertellen van een voormalig lid van een extreemrechtse groepering en de moeder van een gesneuvelde Syriëganger. Het doel van de filmpjes is om de aantrekkingskracht van extremistische groepen te ondermijnen door de realiteit achter een geromantiseerd ideaalbeeld te tonen.

Bij elk filmpje hoort een set van leermiddelen.

Raadpleeg de filmpjes en de leermiddelen

The FREE Initiative

The FREE Initiative is een pan-Europees initiatief dat praktische tips en richtlijnen aanbiedt ter preventie en aanpak van rechts-extremisme . Voorbeelden en goede praktijken uit verschillende landen worden in de kijker gezet. De website biedt informatie rond de problematiek van rechts-extremisme; informatie rond de aanpak van specifieke uitdagingen, case studies van innovatieve projecten en getuigenissen van betrokkenen. Zowel eerstelijnswerkers, voormalig extremisten als slachtoffers van extremistisch geweld komen aan het woord.

Bekijk de website en filmpjes

Canvas

Canvas stelde naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Parijs een dossier samen dat duiding geeft bij deze gebeurtenissen en aan de hand van filmpjes en interviews een antwoord geeft op veelgestelde vragen.

 

Deredactie.be

De Vranckx-redactie laat op het platform ‘Stemmen uit het kalifaat’ slachtoffers van IS, moeders van strijders, jeugdwerkers en ex-strijders zelf aan het woord.

Bekijk het platform (Deredactie.be)

Naar boven

UNESCO-gids voor leerkrachten: preventie van gewelddadig extremisme

UNESCO biedt een Engelstalige gids die tips geeft om gewelddadig extremisme bespreekbaar te maken in de klas en helpt een klimaat te creëren met ruimte voor dialoog en debat.

Raadpleeg de gids

Naar boven

Mediawijsheid en haatspraak

Kenniscentrum Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en IMEC vzw. Mediawijs biedt handvaten om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Op de website vind je informatie, tools, vormingen en onderzoek.

Het kenniscentrum Mediawijs stelt rond de vraag 'Hoe omgaan met geweld in de media?' een dossier ter beschikking: ‘Mediawijsheid in tijden van dreiging en terreur’. In dit dossier kom je te weten hoe je in het lager onderwijs op een positieve, actieve manier kan omgaan met terreur, oorlog, geweld en angst.

Bekijk ook de infographic 'is het een schending van mensenrechten?' op de website van Mediawijs.

Mediawijs lanceerde samen met meer dan 20 partners MediaNest, een website voor ouders over mediaopvoeding en mediagebruik. Voor ouders met kinderen tot 18 jaar.

Ontdek MediaNest

Het eSafety Label ondersteunt scholen in het realiseren van ICT-veiligheid. Via een vragenlijst kan je in kaart brengen hoe ICT-veilig je school is op het vlak van beleidsplanning, educatieve aanpak en ICT-infrastructuur. Je komt er ook te weten wat je kan doen om de ICT-veiligheid te verbeteren.

Ontdek het eSafety Label, de vragenlijst, en de hulpmiddelen

Naar boven

No Hate Speech Movement

De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa voor online mensenrechten.  De campagne startte in 2012 om de stijgende polarisering in een Europese context mee aan te pakken. De focus van de campagne ligt zowel op online als op offline haatspraak.

Deze campagne krijgt in verschillende Europese lidstaten een lokale vertaling. Met No Hate Vlaanderen wil men kinderen, jongeren en hun begeleiders aanzetten om haatspraak en haatzaaien terug te dringen. Daarvoor sensibiliseert, vormt en ondersteunt het No Hate Speech Platform Vlaanderen jongeren, jeugdwerkers, leerkrachten, ouders, forumbeheerders... om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak. Verschillende organisaties maken deel uit van dit platform. Vanuit Vlaanderen worden zij ondersteunt door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

No Hate Speech Movement - internationaal
No Hate Speech Movement - Vlaanderen

In het kader van deze campagne ontwikkelde de Raad van Europa een handboek 'Bookmarks' voor educatief werkers om haatspraak bespreekbaar te maken:

Bekijk het No hate Speech handboek

Het handboek 'We Can' bevat educatieve tools voor jongeren en jongerenorganisaties om counternarratieven te ontwikkelen tegen haatspraak. De tools zijn gebaseerd op de principes van mensenrechteneducatie en jongerenparticipatie. Voor jongeren vanaf 13 jaar.

Bekijk het We Can handboek

Interfederaal gelijkekansencentrum Unia

Unia bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen. Op de website van Unia vind je informatie over de grenzen van vrije meningsuiting en hoe je kan omgaan met haatdragende, racistische of seksistische boodschappen online.

Bekijk de informatie over internetgebruik op Unia

Veilig online

Child Focus en de Gezinsbond organiseren elk jaar, met ondersteuning van het Departement Onderwijs en Vorming,  vormingsavonden voor ouders en/of een nascholing voor pedagogische begeleiders over ‘veilig online’.

Ontdek de vorming, tips en informatie op de website Veilig online

Naar boven

Brochure voor ouders

De stad Antwerpen ontwikkelde een brochure voor ouders rond radicalisering. Hierin kunnen ouders informatie vinden rond wat radicalisering precies is, wanneer men zich zorgen moet maken en wat men dan best kan doen. Er wordt ook aangegeven waar ouders met vragen terecht kunnen. In 5 talen.

pdf bestandWat als je kind radicaliseert - Tips voor ouders (pdf, 12p.) (1.11 MB)

Ouders die bezorgd zijn of vragen hebben kunnen ook de Opvoedingslijn contacteren.

pdf bestandBezorgd dat je kind radicaliseert - Opvoedingslijn (pdf, 1p.) (278 kB)

Naar boven