Informatieveiligheid

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verzamelt en beheert vanuit haar wettelijke opdracht een veelheid aan gevoelige informatie. Het gaat hierbij onder andere om gegevens van leerlingen, studenten, cursisten, ouders en onderwijspersoneel, waarvoor een wettelijke verplichting bestaat tot adequate beveiliging. Daarnaast staat de continuïteit van de dienstverlening en het verzorgen van kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening centraal.

De opslag en verwerking van deze gegevens gebeurt vooral met geautomatiseerde ICT-toepassingen binnen een complexe ICT-infrastructuur en biedt daarmee een aanzienlijke uitdaging in termen van bestuurbaarheid op het gebied van informatieveiligheid.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming volgt strikt de principes uit de Privacywet (de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) . De verwerking en doorgave van persoonsgegevens zijn enkel mogelijk indien daar specifiek toestemming voor wordt gegeven door de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en/of door één of meerdere sectorale comités binnen de Privacycommissie.

Overzicht machtigingen Vlaamse Toezichtscommissie

Naar boven


 

Contact

Als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens, kan je contact opnemen met de betrokken dienst,  of met de veiligheidsconsulent van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: veiligheidsconsulent@ond.vlaanderen.be