Je schoolbeleid en radicalisering

Noodplan voor scholen en internaten

Het canvas intern noodplan voor scholen en internaten is een verzameling van aandachtsfiches met tips en informatie waarmee je als school je eigen noodplan kan opstellen. Een aantal fiches zijn gelinkt aan radicalisering:

  • Wat te doen bij dreigingsniveau 3?
  • Wat te doen bij dreigingsniveau 4?
  • Wanneer kan/mag een school sluiten of lessen schorsen?
  • Wat te doen bij een terroristische aanslag?

Het noodplan bevat:

Leidraad voor de preventie en aanpak van radicalisering en polarisering

Het Departement Onderwijs en Vorming reikt handvatten aan die je school helpen omgaan met radicalisering en polarisering, en die je beleid voor deradicalisering mee vormgeven of bijsturen.

In de leidraad lees je:

  • Met welke preventieve maatregelen en initiatieven je school radicalisering en polarisering voorkomt
  • Wat je school kan doen als ze bij leerlingen verontrustende signalen vaststelt die geen acute dreiging vormen voor de school of de maatschappij: hoe herken je die signalen en bij welke actoren kan je terecht?
  • Wat je school kan doen als ze bij leerlingen verontrustende signalen vaststelt die wel een acute dreiging vormen voor de school of de maatschappij
  • Hoe je school het beste kan reageren als ze verontrustende informatie over derden verneemt

Ga aan de slag met de handvatten:pdf bestandHandvatten voor de preventie aanpak en omgang met radicalisering binnen onderwijs (pdf, 18 p.) (457 kB)

Naar boven

Klasse-dossiers over radicalisering en crisissituaties

In het dossier Radicalisering van Klasse vind je tips en praktijkvoorbeelden over de aanpak en de preventie van radicalisering.

Bekijk het dossier: Klasse - Radicalisering

Het dossier Crisismanagement leert je meer over de aanpak van crisissituaties: wat kan je als school doen, en hoe kan je je hierop voorbereiden?

Bekijk het dossier: Klasse - Crisismanagement

Naar boven