Kosten en schooltoelagen

Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het groeipakket.