Kwaliteitsbewaking door het federaal voedselagentschap

Het Federaal Voedselagentschap waakt over:

 • De veiligheid van de voedselketen: van grondstof over verwerking, verpakking, vervoer, handel tot verwerken in restaurants ...
 • De kwaliteit van het voedsel
 • De bescherming van de gezondheid

Het federaal voedselagentschap doet dat via :

 • Kwaliteitsbewaking van:
 • De voedselproducten en hun productieprocessen
 • De autocontrolesystemen  van de sectoren (grootkeuken, horeca, distributie …)
 • De toepassing van de regelgeving
 • Informatie en sensibilisering van de consumenten en de betrokken sectoren

Belangrijke instrumenten daarbij zijn:

 • Toezicht en controle

  • Op regelmatige tijdstippen krijgen onderwijsinstellingen controle van het federaal voedselagentschap.
  • Het federaal voedselagentschap zelf licht de controles stap voor stap toe in een brochure (pdf, 32 p.) (567 kB).
 • Erkenning, toelating en registratie
 • Autocontrole 
 • Meldingsplicht: Het Federaal Voedselagentschap moet geïnformeerd worden over alles wat de voedselveiligheid in gevaar brengt of kan brengen. Elke burger, dus ook een lid van het schoolteam, die een product vindt dat schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid, moet dat aan het federaal voedselagentschap melden. Waar en hoe je dat meldt, vind je op Federaal Voedselagentschap - Meldingsplicht.
 • Traceerbaarheid: Elke onderwijsinstelling die met voedsel omgaat, moet een precies zicht hebben op de weg die een product in de organisatie aflegt: van ontvangst tot gebruik.
 • Zorg voor hygiëne 
 • Opleiding

Extra informatie

Verwante pagina’s

Publicatie

Website

Contact
Anthony Kets
Anthony Kets
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België