Langdurig of chronisch ziek

Een langdurig of chronisch ziek kind in het basis- of secundair onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis als het voldoet aan een aantal voorwaarden. Ook een leerling met moederschapsverlof heeft recht op onderwijs aan huis.

Is je kind langdurig afwezig op school wegens ziekte, ongeval of moederschapsrust, dan kan je synchroon internetonderwijs aanvragen bij Bednet vzw.

Kinderen die langdurig in een ziekenhuis of preventorium verblijven kunnen terecht in een ziekenhuisschool

Naast tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs, zijn er ook nog andere initiatieven voor zieke kinderen en jongeren.

Om het onderwijsaanbod voor zieke kinderen beter bekend te maken, ondertekenden de Vlaamse minister van Onderwijs, het Vlaams patiëntenplatform en 8 verenigingen van artsen een engagementsverklaring.