Logo: lokaal gezondheidsoverleg

Een Logo of lokaal gezondheidsoverleg is een lokaal samenwerkingsverband.

Logo’s mobiliseren in hun regio zo veel mogelijk mensen en organisaties om samen te werken aan een gezonde leefomgeving en een betere gezondheid voor iedereen via gecoördineerde en op elkaar afgestemde acties.

Het Logo organiseert overleg over thema's zoals valpreventie op school, over het dichten van de gezondheidskloof, voor de evaluatie van projecten … Het overleg kan plaatsvinden per sector, per discipline of met alle betrokkenen samen, in een regio, in een gemeente of in een wijk.

De Vlaamse overheid kan ook een beroep doen op de Logo’s om op lokaal niveau informatie in te zamelen.

Leden

Een Logo groepeert zoveel mogelijk instanties, verenigingen en organisaties die actief zijn op het terrein van ziektepreventie of gezondheidsbevordering.

De deelnemers komen uit verschillende sectoren, zodat Logo’s vaak een zeer gevarieerde samenstelling kennen:

 • Openbare besturen: provinciale diensten voor welzijn en gezondheid, OCMW’s, gemeentebesturen ...
 • De lokale gezondheidssector: gezondheids-, gezins- en welzijnsraden, samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg, gezondheidszorgwerkers en –organisaties zoals huisartsen, wijkgezondheidscentra, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, ziekenfondsen, ziekenhuizen ...
 • Patiëntenverenigingen en geïnteresseerde burgers
 • Bedrijfsgeneeskundige diensten
 • Socio-culturele verenigingen

Samenwerking met het CLB

Voor de onderwijssector nemen de centra voor leerlingenbegeleiding vanuit hun draaischijffunctie deel aan de Logo’s. Zo werken ze samen aan acties rond rookpreventie, sensibilisering over gezonde voeding ...

Voor verschillende thema’s van een gezondheidsbeleid op school vind je bij de Logo's:

 • Spelmateriaal
 • Draaiboeken
 • Tentoonstellingen
 • Inspiratiekoffers
 • Stappentellers
 • CO²-meters
 • Buikvetmeters
 • Affiches, folders en spandoeken
 • ...

Veel materiaal is gratis, digitaal beschikbaar of uit te lenen.

De Logo’s werken samen met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) aan methodieken voor verschillende gezondheidsthema’s. Terwijl VIGeZ zorgt voor de ontwikkeling, zorgen de Logo’s voor de verspreiding, ook in onderwijs.

Vind meer informatie en tot welk Logo je CLB behoort op de website van de Vlaamse Logo’s  

Naar boven


Extra informatie

Websites