Naar een decreet leersteun voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Decreet leersteun vanaf schooljaar 2022-2023

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door het decreet leersteun.

In het decreet leersteun wordt een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel.

Het decreet leersteun en het leersteunmodel gaan vanaf 1 september 2022 gefaseerd van start.

Naar boven

Doelstellingen decreet leersteun

Het is de ambitie van de Vlaamse Regering om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst. Het decreet wil de onderwijskwaliteit verhogen, maar ook werkbaarheid voor scholen en leerkrachten waarborgen.

Dit doen ze door in te zetten op de versterking van het gewoon onderwijs, de leersteun en het buitengewoon onderwijs. De Vlaamse Regering ambieert:

  • Een sterke basiszorg en verhoogde zorg in het gewoon onderwijs
  • Een duurzaam leersteunmodel met passende arbeidsvoorwaarden voor ondersteuners
  • Een volwaardige plaats en een versterking van de kwaliteit voor het buitengewoon onderwijs

In de conceptnota vind je alle doelstellingen en beleidsmaatregelen voor het gewoon onderwijs, leersteun en het buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Conceptnota leersteun

De conceptnota leersteun, die werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 juni 2021, schetst de grote lijnen van het decreet leersteun.

In de conceptnota lees je meer over de doelstellingen en de bijhorende beleidsmaatregelen: pdf bestandConceptnota decreet leersteun (pdf, 8 p.) (816 kB)

Let op: de beleidsvoorstellen zijn nog niet definitief en kunnen nog veranderen. Een conceptnota is geen beslist beleid. Pas wanneer het Vlaams Parlement het decreet goedkeurt, is er sprake van beslist beleid.

Klasse: grote lijnen van het decreet leersteun

Klasse schetst de grote lijnen van het decreet leersteun. Lees wat er kan veranderen.

Naar boven

Huidig ondersteuningsmodel tot en met schooljaar 2021-2022

De huidige werkwijze van het ondersteuningsmodel blijft tot en met het schooljaar 2021-2022 van kracht.

Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning, zullen die blijven krijgen. Ondersteuners blijven hun taak als ondersteuner opnemen.

Naar boven