Rol van de school bij de aanpak van spijbelen

Een positief schoolklimaat

De school moet zorgen voor een positief schoolklimaat, zowel op school- als op klasniveau. Preventief werken aan het welbevinden voorkomt spijbelgedrag.

Een goeie registratie van afwezigheden

Door een goeie registratie van zowel gewettigde als ongewettigde afwezigheden vangt de school signalen van spijbelen op. Het secretariaat en de leerkrachten spelen daar een belangrijke rol in.

De registratie van afwezigheden is niet alleen belangrijk voor de inspectie en de verificatie. Het is ook en vooral de eerste stap van een preventief en aanklampend spijbelbeleid.
Lees meer over hoe je afwezigheden registreert.

Van registratie naar een beleid over afwezigheden

Door de afwezigheidsregisters te analyseren, ziet de school bepaalde trends en kan ze  interveniëren en een preventief beleid uittekenen. De school kan het centrum voor leerlingenbegeleiding vragen om ondersteuning.

De school kan het best op regelmatige tijdstippen het beleid over afwezigheden evalueren en bijsturen. Het is raadzaam om zoveel mogelijk actoren te betrekken: leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB-medewerkers, de pedagogische begeleiding ...

Naar boven