Nuttige ervaring

Uit de privésector

Heb je in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige, dan kan voor sommige ambten of vakken tot 10 jaar beroepservaring meetellen voor je geldelijke anciënniteit.

Als je geen studiebewijs van het hoger onderwijs hebt, is nuttige ervaring noodzakelijk om aan de slag te gaan in het onderwijs. Je nuttige ervaring is dan een noodzakelijk onderdeel van je bekwaamheidsbewijs: van je vereist bekwaamheidsbewijs of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.

Naar boven

Voorwaarden, vakken en ambten

Privédiensten tellen mee als ze voldoen aan een aantal voorwaarden.

Naar boven

Erkenning aanvragen

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving