Collectieve hospitalisatieverzekering

Wat houdt de verzekering in?

Wie in het onderwijs werkt, kan aansluiten bij de collectieve verzekering gezondheidszorg Onderwijs.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en Ethias verzekeringen sloten daar een overeenkomst over.

Jij kan als personeelslid van het onderwijs aansluiten bij de verzekering, voor jezelf en voor bij jou inwonende gezinsleden.

In de toelichtingsbrochure 'Een woordje uitleg' van Ethias vind je informatie over de draagwijdte van de verzekering, de waarborg, de premie die je betaalt …

Voor wie?

Personeelsleden van het onderwijs, ook gepensioneerde personeelsleden, kunnen intekenen op de verzekering en betalen de premies, voor zichzelf en voor inwonende gezinsleden.

Vind de volledige lijst ven mogelijke verzekerden in het woordje uitleg van Ethias.

Hoe kan je aansluiten?

Aansluiten bij de verzekering is niet verplicht. Informeer bij je school of centrum over de mogelijkheden.

Intekenen verloopt via het aansluitingsformulier.

Je betaalt een verzekeringspremie.

Vragen?

Contacteer Ethias:  


Extra informatie

Formulieren