Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Waarvoor ben ik verzekerd?

Het bestuur van de onderwijsinstelling waar je werkt, is wettelijk verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering rechtsbijstand af te sluiten.

De polis van je onderwijsinstelling geldt voor schoolse, naschoolse en buitenschoolse activiteiten.

Ook wie onbezoldigd is aangesteld of vrijwillig op school een handje toesteekt, is door de polis gedekt.

Werk je (ook) aan een hogeschool, vraag dan daar op het secretariaat of en waarvoor je verzekerd bent.

Ben je als onderwijspersoneelslid (ook aan een hogeschool) het slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk dan is de federale regelgeving inzake arbeidsongevallen voor de overheidssector op jou van toepassing.

Naar boven

Wanneer ben ik burgerlijk aansprakelijk?

Burgerlijke aansprakelijkheid heeft te maken met:

  • Gebeurtenissen waarbij je zelf een fout maakte. Het slachtoffer, een leerling, ouder, vrijwillige medewerker ... moet je aansprakelijkheid kunnen bewijzen.
  • Daden van een of meer leerlingen op wie jij toezicht hield. Jij bent daar in principe aansprakelijk voor, tenzij je erin slaagt het tegendeel te bewijzen.

Je kan zowel bij schoolse, naschoolse als buitenschoolse activiteiten burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

Bij een ongeval kan je niet burgerlijk aansprakelijk worden gesteld als:

  • Je je taak zorgvuldig uitgevoerd hebt
  • Je het ongeval niet kon voorzien of vermijden

Je kan wel burgerlijk aansprakelijk worden gesteld bij:

  • Bedrog
  • Zware schuld
  • Lichte schuld als die bij jou eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt

In geval van betwisting beslist de rechter.

Is niemand aansprakelijk, dan komt de gewone ongevallenverzekering van de onderwijsinstelling tussen om de kosten te dekken. Hoewel dergelijke ongevallenverzekering in tegenstelling tot de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand niet wettelijk verplicht is, sluiten de meeste onderwijsinstellingen in de praktijk een gecombineerde polis af. Daarin zijn naast de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand ook ongevallen (behalve arbeidsongevallen) verzekerd.

Ook bij burgerlijke aansprakelijkheid van een personeelslid betaalt uiteindelijk de schoolverzekering via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Polissen van onderwijsinstellingen bevatten soms een (beperkte) lijst van zware fouten die de verzekeringsmaatschappij niet verzekert. Wat de zware fouten precies inhouden, moet dan in de polis duidelijk omschreven zijn. Informeer je over een eventuele lijst van zware fouten in de verzekeringspolis van jouw onderwijsinstelling.

Naar boven

Recht op inzage in de schoolpolis

Je hebt als personeelslid het recht op inzage in de verzekeringspolis die je onderwijsinstelling afsloot. Vraag een kopie op het secretariaat. Soms krijg je een kopie van de schoolpolis bij aanwerving.

De exacte bepalingen van een polis kunnen van instelling tot instelling verschillen. Daarom is het belangrijk dat je je degelijk informeert over de bepalingen van de polis die jouw onderwijsinstelling heeft afgesloten.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Regelgeving