Vakantiegeld

Voorwaarden

Vakantiegeld ontvang je in de maand mei, als je aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Je werkte in het vorige kalenderjaar (of referentiejaar) in het onderwijs.
  • Het ministerie betaalde je salaris voor die prestaties.

Naar boven

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Afhankelijk van je prestaties

Je ontvangt vakantiegeld in verhouding tot de geleverde prestaties.

  • Heb je een betrekking met volledige prestaties, dan heb je recht op het maximum.
  • Werkte je minder, dan wordt het bedrag aangepast in verhouding tot de duur en de omvang van je afwezigheid. Zwangerschapsverlof telt niet als een afwezigheid en geeft dus recht op vakantiegeld.
  • Heb je maar enkele korte periodes in het onderwijs gewerkt, dan berekent de administratie voor elk van die periodes het vakantiegeld en telt zij alles samen.
  • Lever je meer dan volledige prestaties, dan ontvang je voor die extra prestaties geen extra vakantiegeld.

Afhankelijk van je statuut

De berekening van het vakantiegeld is anders voor tijdelijke dan voor vastbenoemde personeelsleden.

Lees meer over de berekening op de pagina's over je salaris van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. .

Naar boven

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Was je schoolverlater in het jaar voor het jaar dat je vakantiegeld ontvangt, dan krijg je ook vakantiegeld voor de periode tussen 1 januari en de datum van je eerste indiensttreding. Dit alleen als je voldoet aan 2 voorwaarden:

  • Je was jonger dan 25 jaar op 31 december van dat jaar.
  • Je trad binnen de 4 maanden na het afstuderen voor de eerste maal in dienst in het onderwijs. Heb je tijdens die 4 maanden ook in de privésector gewerkt, dan wordt die periode in mindering gebracht.

Zelf aanvragen

Je moet zelf de aanvraag in orde brengen.
Vul het aanvraagformulier voor aanvullend vakantiegeld in en bezorg dat zo snel mogelijk via je schoolsecretariaat aan het ministerie van Onderwijs:

Aanvraagformulier voor aanvullend vakantiegeld.docx

Naar boven

Uitbetaling in mei

Je vakantiegeld wordt dit jaar (2021) uitbetaald op 25 mei.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving