Preventieve gezondheidszorg

Hoe voorkom je de verspreiding van een besmettelijke ziekte op je school?

Het CLB geeft gratis bepaalde inentingen mits toestemming van de ouders of leerling en volgens een vaccinatieschema van de Vlaamse overheid.

CLB’s en Logo’s werken samen om gezondheidsdoelstellingen in scholen te realiseren.

Richtlijnen voor systematische contacten door CLB's.