Preventieve gezondheidszorg

Hoe voorkom je de verspreiding van een besmettelijke ziekte op je school?

Het CLB geeft gratis bepaalde inentingen aan leerlingen mits toestemming van de ouders en volgens een vaccinatieschema van de Vlaamse overheid.

CLB’s en Logo’s werken samen om gezondheidsdoelstellingen in scholen te realiseren.

Richtlijnen voor systematische contacten door CLB's.