Opleidingen over voedselveiligheid

Opleiding van onderwijspersoneel

Ieder personeelslid dat voedsel bereidt, bedient of verhandelt, moet zich bewust zijn van de eigen  verantwoordelijkheid op het vlak van voedselveiligheid en heeft een elementaire kennis van de voedselhygiëne en voedselveiligheid nodig. De poetsvrouw bijvoorbeeld die dagelijks de soep opwarmt, moet op de hoogte zijn van de voedselveiligheidsaspecten die voor haar taak van belang zijn, zoals persoonlijke hygiëne, juiste temperaturen en risico op kruisbesmetting.

Opleidingen kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 1 personeelslid een opleiding volgt en de kennis en inzichten nadien aan de collega’s doorgeeft.

Wie wat volgde en wanneer: alle opleidingen en deelnemers moeten geregistreerd worden.

Naar boven

Infosessies door het Federaal Voedselagentschap

De meest voorkomende tekorten die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in onderwijsinstellingen vaststelt, hebben te maken met:

  • Te grote temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld bij vervoer, overgieten of -scheppen, uitdelen van zowel warme als koude bereidingen
  • Onvoldoende netheid van de keuken en het keukenmateriaal
  • Gebrekkige persoonlijke hygiëne van het keukenpersoneel
  • Geen passende en propere kleding

Afhankelijk van noden organiseert het federaal voedselagentschap in samenspraak met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming opleiding en studiedagen voor personeel in onderwijsinstellingen.

De slides van de pdf bestandStudiedag voedselveiligheid 2014 (pdf, 89 p.) (4.03 MB) bevatten heel wat nuttige informatie.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Documenten

Website

 

Contact
Anthony Kets
Anthony Kets
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België