Studie-informatiedagen (SID-in) voor laatstejaars secundair

Wil je na het secundair verder studeren? Of wil je liever werken?
In januari en februari 2017 maak je tijdens de SID-ins kennis met onderwijsinstellingen, opleidingen en beroepen.