Speciale onderwijsleermiddelen in het hoger onderwijs

Voor wie?

Studenten met een functiebeperking kunnen gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen.

Het gaat over studenten die in het gefinancierd of gesubsidieerd hoger onderwijs ingeschreven zijn in:

  • Een graduaatsopleiding
  • Een bacheloropleiding
  • Een masteropleiding
  • Een bachelor-na-bacheloropleiding
  • Een master-na-masteropleiding
  • Een schakel- of voorbereidingsprogramma
  • Een specifieke lerarenopleiding

Naar boven

Welke middelen?

Concreet gaat het over:

  • Technische hulpmiddelen voor studenten met een functiebeperking
  • Financiering van het omzetten van lesmateriaal, vergrotingen of het ter beschikking stellen van digitale bestanden voor studenten met een visuele functiebeperking
  • De inschakeling van een tolk Gebarentaal of een schrijftolk en ondersteuning via het terugbetalen van kopieën van notities van medestudenten voor studenten met een auditieve functiebeperking

Naar boven

Procedure en richtlijnen voor de aanvraag en toekenning

Sinds 1 september 2020 geldt een nieuwe procedure voor het indienen van de aanvragen. De onderwijsinstelling verstuurt de aanvraag via de nieuwe optie 'Document versturen' van Mijn Onderwijs.

pdf bestandSpeciale onderwijsleermiddelen hoger onderwijs - procedure en richtlijnen academiejaar 2020-2021 (pdf, 17 p.) (376 kB)

Naar boven