Studie- en beroepskeuzebegeleiding

Vragen over studie- en beroepskeuzebegeleiding

Tijdens de studieloopbaan van je kind rijzen soms vragen over studiekeuze, oriëntatie van de schoolloopbaan, latere beroepskeuze:

 • Welke richting of opleiding zou mijn kind het beste volgen?
 • Kan het eventueel beter van richting veranderen?
 • Wat houdt een bepaalde studierichting in?
 • Waar op de arbeidsmarkt kan mijn zoon of dochter terecht met een bepaald diploma?
 • Welke opleiding kan mijn kind het beste volgen om een bepaald beroep uit te oefenen?

Waar vind je als ouder deskundig advies?

School en centrum voor leerlingenbegeleiding

De school van je kind is het eerste aanspreekpunt. Heel vaak kan de school zelf helpen. Of ze verwijst je door naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Op eigen initiatief informeert het CLB je kind en jou als ouder op een aantal belangrijke momenten in de schoolloopbaan over studie- en beroepskeuze.  Maar je kan ook altijd zelf contact opnemen met het CLB voor persoonlijk overleg.

Neem ook een kijkje op  de website Onderwijskiezer van de CLB's met:

 • Uitgebreide informatie over studierichtingen en opleidingen
 • Scholenzoekers
 • Online tests waarmee je kind zijn belangstelling verkent
 • Vragenlijsten die peilen naar studiemotivatie en –methode
 • Informatie en filmpjes over diverse beroepen
 • Materialenbox met alles wat kinderen en jongeren, leraren en ouders kan helpen bij de studiekeuze: brochures, werkboeken, zelftests, websites ...

Meer initiatieven

 • De website Werk voor Durvers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)  helpt leerlingen tussen 11 en 13 jaar, hun leerkrachten en ouders bij studie- en beroepskeuze.
 • Het Beroepenhuis biedt  een interactieve tentoonstelling voor 11 tot 14-jarigen over meer dan 50 beroepen uit 11 sectoren.

 • Elk schooljaar organiseren de centra voor leerlingenbegeleiding studie-informatiedagen (SID-ins) in alle Vlaamse provincies voor de laatstejaars van het secundair onderwijs en hun ouders (in samenwerking met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming).

Vind een school

Heeft je kind een favoriete studierichting? Klik ze aan in een lijst van studierichtingen en opleidingen en ontdek welke scholen die aanbieden.


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites