Vakantieregeling van je personeel in de centra voor leerlingenbegeleiding

Waar gaat het over?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor personeel: Vakantieregeling personeel CLB.

Naar boven

Wat moet je doen?

Je personeelsleden die het hele jaar lang voltijds werken, hebben recht op 21 vakantiedagen buiten de sluitingsdagen van je CLB.

Bereken het aantal vakantiedagen voor je personeelsleden die geen volledig jaar werken wegens:

  • Indiensttreding of pensioen in de loop van het jaar
  • Deeltijds werken
  • Onbetaald verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling

Rond bij de berekening af naar de hogere halve dag.

Meer informatie en berekeningsvoorbeelden vind je in  de omzendbrief.

Naar boven