Van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen in 2e en 3e graad secundair onderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 13 januari 2017


Er is vandaag een belangrijke mijlpaal genomen in de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het toekomstige studieaanbod voor de 2de en de 3de graad ligt vast. Er komen 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden. Het nieuwe studieaanbod is door de Vlaamse Regering goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De 8 studiedomeinen zijn taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, en voeding en horeca. Het nieuwe model zal ervoor zorgen dat leerlingen stap voor stap een gerichtere studiekeuze maken met een duidelijk doel voor ogen: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

Krachtlijnen

In mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed voor de modernisering van het secundair onderwijs. Dit begint bij een pakket maatregelen om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de algemene vorming komt er een keuzegedeelte om een betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken. Waar nodig wordt in een verplichte remediëring voorzien om leerlingen te versterken. Ook de principes van het aanbod van studierichtingen voor de leerlingen in de 2de en de 3de graad werden vastgelegd.

Consultatie

Na de goedkeuring vond er over het aanbod van de studiedomeinen en studierichtingen een uitgebreide consultatieronde plaats. De consultatieronde (onderwijsverstrekkers, vakbonden, bedrijfssectoren, scholierenkoepel, VLIR, VLHORA …) leidde tot een 50-tal adviezen.

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het licht op groen gezet voor het nieuwe studieaanbod voor de leerlingen van de 2de en de 3de graad. Het studieaanbod wordt gebundeld in één schema met aandacht voor domeinen, onderwijsvormen en finaliteiten. Dit betekent dat studierichtingen voortaan duidelijk aangeven waarvoor een leerling wordt voorbereid: doorstromen naar het hoger onderwijs (ASO,TSO,KSO), doorstromen naar de arbeidsmarkt (BSO, BUSO OV3) of beide (TSO, KSO). Op die manier is een goede oriëntering en betere studiekeuze mogelijk.

Van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen

Het studieaanbod is in 1 schema gebundeld (docx bestandMatrix (21 kB)). De modernisering geldt voor elke leerling en dat maakt het aanbod voor leerlingen en ouders bevattelijk en overzichtelijk. In de toekomst zullen leerlingen van de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs een richting kunnen kiezen binnen 8 studiedomeinen:

 • Taal en Cultuur
 • STEM
 • Kunst en Creatie
 • Land- en Tuinbouw
 • Economie en Organisatie
 • Maatschappij en Welzijn
 • Sport
 • Voeding en Horeca

Op dit moment worden alle studierichtingen uit het voltijds secundair onderwijs en de arbeidsmarktgerichte opleidingen uit het buitengewoon onderwijs al meegenomen. In een volgende fase zullen de specialisatiejaren (Se-n-Se) een plaats krijgen.

Getrapte studiekeuze secundair onderwijs

Het schema gaat uit van een getrapte studiekeuze:

 • In het eerste jaar in de A-stroom en de B-stroom krijgen de leerlingen 27 u algemene vorming en 5 u keuzegedeelte om te verdiepen, te verkennen en te versterken.
 • In het tweede jaar in de A-stroom is er 25 uur algemene vorming, 2 uur voor differentiatie (verdiepen en remediëren) en een basisoptie van 5u. In de B-stroom in het tweede jaar is er 20u algemene vorming (4u meer dan nu) en 12 u keuzegedeelte. Basisopties zijn studieopties die een leerling maakt in het tweede jaar.
 • Vandaag heeft de Vlaamse Regering aan de onderwijsverstrekkers een voorstel geformuleerd voor de basisopties. Nu zijn er voor de A-stroom 20 basisopties, we brengen dat aantal naar 11 en voor de B-stroom komen er 7 basisopties in plaats van 33 beroepenvelden (docx bestandBasisopties (20 kB)). Voor de B-stroom is er ook een opstroomoptie. Via deze optie kunnen leerlingen die gestart zijn in de B-stroom toch de overstap maken naar de A-stroom.
 • In de 2e graad herschikken we het studieaanbod en maken het transparanter en rationeler. We gaan naar 75 studierichtingen, dat is een vermindering met een kwart in vergelijking met nu. We laten zo veel mogelijk verschillende opties open voor de leerlingen naar de 3de graad toe. Als leerlingen naast de eindtermen ook de uitbreidingsdoelen van hun richting behalen, wordt het voor hen mogelijk om van een meer praktisch gerichte studierichting te schakelen naar een meer abstract gerichte. Dat is het zalmmodel.
 • In de 3de graad worden die studierichtingen scherper geprofileerd en inhoudelijk fijnmaziger (146). De vermindering van richtingen is hier kleiner. Dat heeft te maken met de aandacht voor leerlingenprofielen en argumenten uit de (bedrijfs)sectoren in het kader van keuzevaardigheden en goede oriëntatie.

Curriculumdossier

Elke studierichting krijgt een zogenaamd curriculumdossier dat de onderwijsverstrekkers samen opmaken. In zo’n dossier staan de doelstellingen (zowel eindtermen als beroepskwalificaties als uitbreidingsdoelen) helder omschreven. Zo wordt de inhoud van een studierichting over de netten heen meer op elkaar afgestemd. Door deze samen op te stellen en onderling goed op elkaar af te stemmen, zullen zij de mobiliteit van leerlingen tussen richtingen binnen hetzelfde domein, tussen domeinen onderling, tussen scholen en ook tussen scholen van verschillende netten vereenvoudigen.

Elk schoolbestuur bepaalt op basis van de nieuwe ordening in het kader van vrijheid van onderwijs zelf welk schoolconcept het uitwerkt, rekening houdend met de vastgelegde regels rond het programmeerbaar aanbod.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het beste onderwijs op maat van elke leerling. Dat is het doel van de modernisering van het secundair onderwijs. Vandaag is er beslist over het toekomstige studieaanbod. Dat aanbod is gebundeld in 1 schema. In plaats van de huidige 29 studiegebieden komen er voor de leerlingen van de 2de en de 3de graad 8 studiedomeinen. Een studierichting kiezen, wordt overzichtelijker. Leerlingen krijgen een duidelijk beeld van het doel van hun studierichting: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide. Het blijft de vaste wil van de Vlaamse Regering om op 1 september 2018 te starten met de modernisering in het eerste leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs. Na de hervorming van de eerste graad is opnieuw een belangrijke mijlpaal genomen in het proces van de modernisering van het secundair onderwijs en blijven we trouw aan de afspraken die eerder dit jaar werden genomen.”

Bijlage:docx bestandMatrix (21 kB)

Bijlage:docx bestandBasisopties (20 kB)

Naar boven