Vlaamse Bemiddelingscommissie

Bij onenigheid over toegang buitengewoon onderwijs

De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Wanneer is een bemiddelingsverzoek ontvankelijk?

Een bemiddelingsverzoek is ontvankelijk na de fase 'uitbreiding van zorg' van het zorgcontinuüm. Dat is de fase waarin het CLB een actieve rol krijgt en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en welke ondersteuning zij nodig hebben. Het CLB regelt extra hulp als dat nodig is.

Als ouders bemiddeling aanvragen, moet eerst de klachtenprocedure van het CLB doorlopen zijn voor een bemiddelingsgesprek kan plaatsvinden. Die klachtenprocedure vind je op de website van het betrokken CLB.

Naar boven

Samenstelling van de commissie

De voorzitter van de commissie is een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De commissieleden zijn vertegenwoordigers van

  • De representatieve organisaties van de CLB’s
  • De representatieve verenigingen van ‘inrichtende machten’ (schoolbesturen), of het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • Ouderverenigingen

xlsx bestandContactgegevens Vlaamse Bemiddelingscommissie (xlsx, 1 blad) (18 kB)

Naar boven

Schema: hoe verloopt bemiddeling?

(Tekstversie: hoe verloopt bemiddeling bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie?)

Schema: Hoe verloopt bemiddeling bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie?

Meer informatie:

Werkingsreglement-Vlaamse-Bemiddelingscommissie.pdf (323 kB)

Naar boven

Wat kan je verwachten en wat wordt van jou verwacht?

Principes

De  voorzitter van de commissie brengt ouders, school en CLB die het oneens zijn rond de tafel om naar elkaar te luisteren en elkaars standpunten te begrijpen.

Een bemiddelingsgesprek kan pas plaatsvinden als alle partijen ermee instemmen om informatie uit te wisselen en openlijk te bespreken. 

Tijdens het gesprek staat het belang van het kind centraal. Iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te doen. Samen met de bemiddelaar zoeken de ouders, de school en het CLB naar een oplossing.

De commissie neemt geen beslissing en geeft geen advies. De oplossing van het probleem blijft in handen van de betrokken partijen.

Wat kan je verwachten van de bemiddelaar?

  • Een onpartijdige houding
  • Aandacht voor de behoeften en belangen voor alle partijen
  • Bijzondere aandacht voor het belang van het kind
  • Bemiddelingsvaardigheden

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

Als je aan een bemiddelingsgesprek deelneemt, wordt van je verwacht dat je:

  • Actief deelneemt aan het gesprek
  • Bereid bent om naar de anderen te luisteren
  • Op een respectvolle manier praat

Naar boven

Een verzoek indienen

Ouders, een school of een CLB kunnen een verzoek om te bemiddelen met een formulier indienen:

Bemiddelingsverzoek ouders (docx,2 p.) (896 kB)

Bemiddelingsverzoek school (docx,2 p.) (893 kB)

Bemiddelingsverzoek CLB (docx,2 p.) (893 kB)

 

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Publicaties

Contact
Vlaamse Bemiddelingscommissie
Koning Albert II-laan 15
Lokaal 4 A 25
1210 Brussel
België