Wat zijn de strategische doelstellingen?

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 formuleert vijf strategische doelstellingen om de geletterdheid te verhogen bij jongeren, binnen de familieomgeving, bij werkzoekenden en werkenden en bij mensen in armoede. Daarnaast wil het plan ook de digitale geletterdheid verhogen.

We zorgen ervoor dat meer jongeren het secundair onderwijs verlaten met voldoende geletterdheidscompetenties. Zo kunnen ze zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk ontwikkelen en bijleren.

We willen de geletterdheid binnen de familieomgeving verhogen om het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken.

We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling. Zo verhogen we de kans op het vinden en behouden van werk en blijven ze bij met de evoluties op de arbeidsmarkt.

We versterken geletterdheidscompetenties van mensen in armoede, om hun kansen te vergroten om uit de armoede te geraken en hun participatie aan de samenleving te verhogen.

We willen de digitale geletterdheid van jongeren en volwassenen verhogen, zo kunnen ze participeren aan de digitale maatschappij van vandaag.