Websites voor of over onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming biedt ter informatie een overzicht van externe websites voor of over onderwijs.
Het ministerie staat niet in voor de kwaliteit, actualiteit of volledigheid van de vermelde sites. Voor de opname gelden een aantal criteria.  

Websites over de rechten van kinderen, jongeren en studenten

Websites met informatie en/of materiaal voor diverse vakken of leergebieden.

Websites die onderwijs verbinden met milieu- en gezondheidsthema’s. Je vindt er onder meer lesmateriaal, vormingen en tips.

Websites van organisaties die werken rond gelijke onderwijskansen en leren met een beperking.

Als leraar kan je lid worden van een lerarenvereniging. De meeste zijn rond een of meerdere vakken of leergebieden georganiseerd. Ontdek de lerarenverenigingen.

Websites met informatie over beroepen of met vacatures in het onderwijs en bij de Vlaamse overheid.

De onderwijsvakbonden vertegenwoordigen het onderwijspersoneel tijdens onderhandelingen met de minister en hebben een zitje in de Vlaamse Onderwijsraad.

Overzicht van websites die een studie- of beroepskeuze helpen maken of tips geven om beter te studeren.

Scholen in Vlaanderen kunnen worden georganiseerd door de overheid of door privé-organisaties. Er bestaan 3 onderwijsnetten en meerdere onderwijskoepels.

Overzicht van entiteiten van de Vlaamse overheid die zich inzetten voor of verband houden met onderwijs.

Europese, internationale organisaties en overheden. Andere gemeenschappen en landen.