Week van de Geletterdheid helpt scholen laaggeletterde ouders ondersteunen


Persbericht Departement Onderwijs en Vorming, 6 september 2019


In Vlaanderen is 1 op de 10 ouders met kinderen in het basisonderwijs laaggeletterd. Wie laaggeletterd is, heeft het moeilijk met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld. Allemaal vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ze zijn ook cruciaal om kinderen te helpen groeien en om bij de school betrokken te zijn. Daarom vraagt de Week van de Geletterdheid (9-15 september) dit jaar aandacht voor laaggeletterde ouders. Scholen krijgen tips en informatie om aan de slag te gaan rond geletterdheid.

Laaggeletterde ouders en de school

Terwijl kinderen op school leren lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken, kunnen hun ouders niet altijd mee. Een inschrijvingsformulier invullen, het rapport begrijpen, de digitale agenda volgen … In Vlaanderen heeft 1 op de 10 ouders met kinderen jonger dan 13 jaar het er moeilijk mee (PIAAC 2012). Zo krijgen kinderen met laaggeletterde ouders vaker problemen op school. Dat kan een impact hebben op de schoolresultaten.

Ouders én leerlingen sterker maken

De Week van de Geletterdheid (9-15 september 2019) vraagt scholen om aandacht te hebben voor laaggeschoolde ouders. Een voorleesactiviteit met ouders op school. Heldere mails en brieven. Ouders stimuleren om naar de bibliotheek gaan. Scholen kunnen heel wat doen om laaggeletterde ouders te betrekken en te ondersteunen. Want sterke ouders betekent sterkere leerlingen: wat scholen voor laaggeletterde ouders doen, loont ook voor hun kinderen. Het verhoogt de kansen van ouders én kinderen en voorkomt zo dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Gratis spelpakket Tijd voor geletterdheid

Het spelpakket Tijd voor geletterdheid is ontwikkeld voor de Week van de Geletterdheid en inspireert scholen om een beleid rond geletterdheid uit te werken. Filmpjes, een spelbord/affiche, kaartjes en een toolkit met informatie en tips helpen schoolteams om laaggeletterdheid te herkennen, draagvlak te vinden en concrete acties te plannen. Het spel is gratis te downloaden op ikbenmee.be.

Meer tips, leermiddelen en praktijkvoorbeelden rond geletterdheid staan op onderwijs.vlaanderen.be/geletterdheid.

Sara Jaminé, projectleider Strategisch Plan Geletterdheid/Vocvo: “Scholen kunnen het verschil maken voor laaggeletterde ouders en hun kinderen. Sterke ouders betekent sterkere leerlingen. Door de kansen van ouders en kinderen te verhogen voorkomen we dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.”


De Week van de Geletterdheid loopt van 9 tot 15 september 2019 en is een campagne van het Departement Onderwijs en Vorming, Vocvo, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Mediawijs en Wablieft.