Dataloep: Welke gegevens over basis- en secundair onderwijs vind je terug?

Inschrijvingen

Alle inschrijvingen vanaf het schooljaar 2008-2009 in het Nederlandstalig:

 • Gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs
 • Voltijds gewoon secundair onderwijs
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Het gaat om geverifieerde leerlingenaantallen op de 1ste schooldag van februari.

Niet inbegrepen: buitengewoon onderwijs type 5 en hbo5 Verpleegkunde (zie Inschrijvingen hoger onderwijs)

> Naar Dataloep - Inschrijvingen basis- en secundair onderwijs

Naar boven

Zittenblijven

Cijfergegevens vanaf schooljaar 2008-2009 over het aantal zittenblijvers en niet-zittenblijvers in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs en voltijds gewoon secundair onderwijs.

Niet opgenomen in de toepassing:

 • Lager onderwijs: leerlingen in het methodeonderwijs
 • Secundair onderwijs: leerlingen in het onthaalonderwijs, het modulair onderwijs, het derde leerjaar van de derde graad en Se-n-Se
 • Leerlingen voor wie het zittenblijven niet bepaald kan worden, bv. omdat ze het jaar voordien niet ingeschreven waren in het Vlaams onderwijs, ingeschreven waren in een onderwijstype waar er geen vergelijkbare indeling naar leerjaren bestaat (bv. buitengewoon of modulair onderwijs), enz….

> Naar Dataloep - Zittenblijven

Naar boven

Schoolse vorderingen

Cijfergegevens vanaf schooljaar 2008-2009 over de schoolse vorderingen van leerlingen in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs en voltijds gewoon secundair onderwijs.

Niet opgenomen in de toepassing:

 • Lager onderwijs: leerlingen in het methodeonderwijs
 • Secundair onderwijs: leerlingen in het onthaalonderwijs, het modulair onderwijs, het derde leerjaar van de derde graad en Se-n-Se

> Naar Dataloep - Schoolse vorderingen

Naar boven

Leerlingenkenmerken

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2008-2009 over het aantal leerlingen uit het Nederlandstalig:

 • Gewoon kleuter- en lager onderwijs.
 • Gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs.

met de kenmerken:

 • Thuistaal niet-Nederlands.
 • Laag opleidingsniveau van de moeder.
 • Schooltoelage ontvangen.
 • Buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De 4 kenmerken samen vormen de onderwijs kansarmoede-indicator (OKI).

Niet inbegrepen: leerlingenkenmerken in het buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs

> Naar Dataloep - Leerlingenkenmerken basis- en secundair onderwijs

Naar boven

Mobiliteit en aantrekkingskracht

Cijfergegevens vanaf het schooljaar 2008-2009 voor het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Het gaat om geverifieerde leerlingenaantallen op de 1ste schooldag van februari.

Je kan voor een provincie of gemeente de volgende parameters bekijken:

 • Mobiliteit: waar gaan de leerlingen die in de geselecteerde gemeente wonen, naar school?
 • Aantrekkingskracht: waar wonen de leerlingen die naar een school in de geselecteerde gemeente gaan?
 • Instroomratio: het aandeel van de niet-inwoners ten opzichte van het totale aantal leerlingen dat naar een school in de geselecteerde gemeente gaat.
 • Uitstroomratio: het aandeel van de leerlingen die in de geselecteerde gemeente wonen en naar een school gaan buiten die gemeente, ten opzichte van alle leerlingen die in die gemeente wonen.

Niet inbegrepen: buitengewoon onderwijs type 5 en hbo5 Verpleegkunde

> Naar Dataloep - Mobiliteit en aantrekkingskracht

Naar bovenExtra informatie

Verwante pagina's