Zorgkrediet

Wat is het?

Met zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van een van de volgende motieven:

 • Zorg voor een kind tot en met 12 jaar
 • Medische bijstand
 • Palliatieve zorg
 • Zorg voor een kind met een handicap
 • Opleiding

Je kan zorgkrediet voltijds, halftijds of met 1/5 opnemen.

Recht of gunst?

Het zorgkrediet is een recht.

Naar boven

Voorwaarden

Wie mag het nemen?

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen zorgkrediet nemen.

Het maakt niet uit of je een vastbenoemd, tijdelijk of contractueel personeelslid bent.

 • Bij een voltijds zorgkrediet oefen je geen enkele opdracht meer uit in het onderwijs.
 • Bij een halftijds zorgkrediet moet je belast zijn met minstens een halve opdracht + 1 uur. Ook opdrachten bij andere werkgevers waar het zorgkrediet van toepassing is, tellen mee: Vlaamse overheid, steden en gemeenten ...
 • Bij een zorgkrediet met 1/5 moet je belast zijn met een voltijdse betrekking.  Ook opdrachten bij andere werkgevers waar het zorgkrediet van toepassing is, tellen mee: Vlaamse overheid, steden en gemeenten …

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt geen salaris voor het volume waarvoor je zorgkrediet opneemt.

Als tijdelijk personeelslid ontvang je ook geen uitgestelde bezoldiging voor de periode en het volume van het zorgkrediet.

Je hebt wel recht op een onderbrekingsuitkering. Meer informatie vind je op Vlaanderen.be - Vlaams zorgkrediet.

Anciënniteit

Het zorgkrediet telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Je mag zorgkrediet cumuleren met:

 • Een politiek mandaat
 • Een overlevingspensioen voor de duur van 12 maanden, of een overgangsuitkering
 • Een zelfstandige activiteit die maximaal 1 jaar duurt. Dat kan alleen als je een zorgkrediet met volledige onderbreking van de arbeidsprestaties opneemt.
 • Een activiteit als loontrekkende buiten het onderwijs op voorwaarde dat:
  • Je die activiteit minstens 3 maanden vóór de aanvang van je loopbaanonderbreking samen met je opdracht in het onderwijs uitoefent
  • Je de omvang van die activiteit niet uitbreidt tijdens je loopbaanonderbreking
 • Sommige flexi-jobs. Lees meer over de voorwaarden op Vlaanderen.be - Vlaams zorgkrediet - combinatie met andere inkomsten

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van zorgkrediet op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Er is geen vaste begin- of einddatum.

Zorgkrediet hoeft niet te starten aan het begin van de maand, maar wordt wel in volledige maanden opgenomen. 

Duur

Je hebt gedurende je hele loopbaan recht op

 • 18 maanden voltijds zorgkrediet, of
 • 36 maanden halftijds zorgkrediet, of
 • 90 maanden zorgkrediet met 1/5

Per aanvraag kan het volume wijzigen.  Je kan bijvoorbeeld van 1 oktober tot 31 december halftijds zorgkrediet opnemen, en van 1 januari tot 1 juni zorgkrediet met 1/5.  

Je kan het zorgkrediet aanvragen:

 • Voor minimaal 3 en maximaal 12 volledige maanden
 • Bij palliatieve zorgen: voor minimaal 1 en maximaal 3 volledige maanden

Einde

Je zorgkrediet eindigt na de aangevraagde periode.

Als je een tijdelijk personeelslid bent, eindigt het zorgkrediet ook als je aanstelling eindigt.

Voortijdige beëindiging

Je kan het zorgkrediet vervroegd beëindigen.

In dat geval worden er toch volledige maanden aangerekend. Bijvoorbeeld: een voltijds zorgkrediet van 14 september tot 15 december wordt als 4 maanden aangerekend.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Een zorgkrediet vraag je aan bij je school- of centrumbestuur.

Uitzondering:

 • Inspecteurs vragen zorgkrediet aan bij de inspecteur-generaal
 • De inspecteur-generaal vraagt zorgkrediet aan bij de minister van Onderwijs.

De volledige aanvraagprocedure en eventuele weigeringsgronden vind je in de omzendbrief zorgkrediet: procedure.

Sinds 1 januari 2019 kan je het zorgkrediet alleen nog online aanvragen. Bekijk de stappen die werkgever en werknemer moeten volgen op Vlaanderen.be - Vlaams zorgkrediet.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina

Website

Regelgeving

Contact

Naar boven