Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Wat doet een CLB?

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

 • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
 • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
 • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
 • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ...

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

 • Bij problematische afwezigheden
 • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)

Naar boven

Wie mag het CLB-dossier inkijken?

Als de leerling jonger is dan 12 jaar en nog niet in staat om zelf redelijk te oordelen over het eigen belang, mag de ouder het dossier inkijken.

Als de leerling 12 jaar is of ouder en in staat zelf redelijk te oordelen over het eigen belang, mag de leerling zelf zijn dossier inkijken. De ouders of voogd mogen het dossier dan alleen inkijken met toestemming van de leerling.

Een aantal stukken van het dossier blijven geheim voor de ouders en de leerling:

 • Informatie over andere personen
 • Informatie van iemand anders dan de ouders of de leerling, als die persoon vraagt om die niet vrij te geven
 • Informatie van gerechtelijke overheden, zoals van de rechtbank

Naar boven

Verhuist het CLB-dossier als mijn kind van school verandert?

Het CLB moet het dossier doorgeven aan het CLB van de nieuwe school.

Jij als ouder kan je daartegen verzetten, of de leerling als die in staat is zelf redelijk te oordelen over het eigen belang (richtleeftijd 12 jaar). Doe dat binnen de 10 dagen na de officiële mededeling van de overdracht.

Deze gegevens gaan in elk geval naar het nieuwe CLB, of je dit als ouder of leerling nu wil of niet:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, geboortedatum ...
 • Gegevens van de systematische contacten (voorheen de medische onderzoeken)
 • Gegevens over de begeleiding bij problematische afwezigheden

Je kan je als ouder ook niet verzetten tegen de overdracht van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en/of het gemotiveerd verslag.

Naar boven

Hoe vind ik het CLB van mijn kind?

 • Vind je school in het onderwijsaanbod. Op de pagina van de school vind je heel wat informatie, zoals het adres, de directie en ook het CLB waar de school mee samenwerkt.
   
 • Of je kan in de lijst van alle CLB's je provincie en gemeente selecteren.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Specifieke vragen over hulp voor je kind? Contacteer het begeleidende CLB van de school van je kind.

Je kan ook een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker: www.clbchat.be

Algemene vragen over CLB en leerlingenbegeleiding? clb@vlaanderen.be

 

'Wat is het CLB?' in 22 talen geeft een beeld van wat ouders en leerlingen van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen verwachten.