Prestatienoemers voor onderwijzend personeel

De overheid legt voor het onderwijzend personeel via prestatienoemers vast hoeveel uren of lestijden een voltijdse opdracht omvat, per onderwijsniveau en per ambt.  

Je opdracht wordt uitgedrukt in de vorm van een opdrachtbreuk, waarbij de teller het aantal werkelijk gepresteerde uren voorstelt.  De noemer van de breuk drukt uit hoeveel uren een voltijdse lesopdracht per week omvat.

Op basis van die opdrachtbreuk wordt je salaris berekend. 

Maar het aantal uren of lestijden dat op je salarisbrief verschijnt, is niet gelijk aan het aantal uren dat je daadwerkelijk moet presteren. Je opdracht omvat nog andere taken. Denk aan vergaderingen, verslagen opstellen, verbeterwerk, toezicht, nascholing …

Die andere taken behoren tot je volledige opdracht. Die legt het bestuur van je school of centrum (je werkgever) vast in je aanstellingsbesluit (in het GO!) of overeenkomst (binnen de andere netten) en - samen met jou - meestal ook in een functiebeschrijving.

Prestatienoemers per niveau en ambt

Onderwijsniveau Ambt Minimum Maximum
Basisonderwijs Kleuteronderwijzer 24 lestijden 26 lestijden
  Onderwijzer 24 lestijden 27 lestijden
  Leermeester godsdienst/niet-confessionele zedenleer 24 lestijden 28 lestijden
  Leermeester lichamelijke opvoeding 24 lestijden 28 lestijden
Buitengewoon basisonderwijs Kleuteronderwijs algemene en sociale vorming 22 lestijden 26 lestijden
  Onderwijzer algemene en sociale vorming 22 lestijden 27 lestijden
  Leermeester godsdienst/niet-confessionele zedenleer 22 lestijden 27 lestijden
  Leermeester lichamelijke opvoeding 22 lestijden 27 lestijden
  leermeester compensatietechniek braille in type 6 22 lestijden 27 lestijden
Secundair onderwijs - 1ste graad Leraar algemene vakken 22 uur 23 uur
  Leraar technische vakken 22 uur 23 uur
  Leraar kunstvakken 22 uur 23 uur
  Leraar praktische vakken 22 uur 23 uur
  Leraar niet-confessionele zedenleer 22 uur 23 uur
  Godsdienstleraar 22 uur 23 uur
Secundair onderwijs - 2de graad Leraar algemene vakken 21 uur 22 uur
  Leraar technische vakken 21 uur 22 uur
  Leraar kunstvakken 21 uur 22 uur
  Begeleider 21 uur 22 uur
  Leraar praktische vakken 29 uur 30 uur
  Leraar niet-confessionele zedenleer 21 uur 22 uur
  Godsdienstleraar 21 uur 22 uur
Secundair onderwijs - 3de graad Leraar algemene vakken 20 uur 21 uur
  Leraar technische vakken 20 uur 21 uur
  Leraar kunstvakken 20 uur 21 uur
  Begeleider 20 uur 21 uur
  Leraar praktische vakken 29 uur 30 uur
  Leraar niet-confessionele zedenleer 20 uur 21 uur
  Godsdienstleraar 20 uur 21 uur
Buitengewoon secundair onderwijs Leraar algemene en sociale vorming (ASV) 22 uur 24 uur
  Leraar ASV lichamelijke opvoeding 22 uur 24 uur
  Leraar ASV compensatietechniek braille in type 6 22 uur 24 uur
  Godsdienstleraar 22 uur 24 uur
  Leraar niet-confessionele zedenleer 22 uur 24 uur
  Leraar beroepsgerichte vorming 24 uur 28 uur
Deeltijds kunstonderwijs - lagere graad Leraar 22 uur 22 uur
  Begeleider 22 uur 22 uur
Deeltijds kunstonderwijs - middelbare graad Leraar 22 uur 22 uur
  Begeleider 22 uur 22 uur
Deeltijds kunstonderwijs - hogere graad Leraar 20 uur 22 uur
  Begeleider 20 uur 22 uur
Deeltijds kunstonderwijs - specialisatiegraad Leraar 20 uur 22 uur
Volwassenenonderwijs Leraar, afhankelijk van het studiegebied 20 uur 25 uur
  Lector 20 uur 20 uur

Naar boven