Wat kost naar school gaan?

Volgens de grondwet is de toegang tot het onderwijs gratis tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat je je kind gratis kan inschrijven in een school van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Verder is de regeling anders in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs.

Je kind inschrijven in het secundair onderwijs is volledig gratis. Maar de school kan wel een bijdrage vragen voor didactisch materiaal, activiteiten en diensten.