Ambtsgeheim en beroepsgeheim in onderwijs

Een belangrijk aspect van de samenwerking tussen school, CLB en externe hulpverlening is de informatie-uitwisseling, en het daarmee verbonden beroepsgeheim.

Nota en advies

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de academische wereld, van de onderwijs- en CLB-koepels en van het Departement Onderwijs en Vorming schreef in oktober 2007 een nota over het beroeps- en ambtsgeheim in onderwijs. 

Professor Put van de KU Leuven gaf advies over een aantal knelpunten die in de werkgroep naar voor kwamen.

Thema’s in de nota en het advies:

  • Het ambtsgeheim van leerkrachten en het beroepsgeheim van CLB-medewerkers
  • De vertrouwensleerkracht
  • De bijstandspersoon in het kader van het decreet integrale jeugdhulp

Documenten