Salarisbrief

Je kan je salarisbrieven sinds september 2017 opvragen, raadplegen en bewaren op Mijn Onderwijs. Lees er meer over op de salarisinfo van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Inhoud van je salarisbrief

Via Mijn Onderwijs vind je deze salarisgegevens:

 • Jouw nettosalaris
 • Een aantal elementen waarop je brutoloon gebaseerd is, zoals de opdrachtbreuk en de periode
 • Een korte verklaring van de termen, afkortingen en codes

Je kan een pdf-versie van je salarisgegevens opvragen en downloaden. Je krijgt dan je salarisbrief te zien met:

 • De gedetailleerde berekening van je bruto- naar je nettosalaris
 • Bij een herziening van je salaris: een bijlage met de volledige berekening van die herziening

Naar boven

In principe digitaal

De digitale salarisbrief biedt 3 voordelen:

 • Je ontvangt een digitale salarisbrief bij elke betaling en niet alleen als een element van je salaris wijzigt.
 • Je zal je digitale salarisbrief tot 10 jaar na de publicatiedatum kunnen opvragen. Je kan je salarisbrieven gemakkelijk downloaden en bewaren op je eigen pc, laptop, externe harde schijf of een ander opslagmedium.
 • Je spaart het milieu.

Naar boven

Wanneer ontvang je je brief?

 • Digitale salarisbrief: bij elke betaling
 • Papieren salarisbrief:
  • Bij de betaling van je maandsalaris, maar alleen als een van de elementen wijzigt die je salaris bepalen
  • Bij de betaling van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage en bij een eventuele herziening daarvan
  • Bij de betaling van de uitgestelde bezoldiging (niet in het hoger onderwijs)

Naar boven

Een kopie van je salarisbrief

Raadpleeg je je salarisbrief digitaal, dan vind je je maandelijkse brief gemakkelijk terug op de website van Mijn Onderwijs. Je kan deze downloaden en printen.

Wil je nog een salarisbrief op papier, dan kan je zo nodig een kopie opvragen bij je dossier- en relatiebeheerder.

Naar boven

Fiscale fiche

Elk jaar in mei bezorgt het Agentschap voor Onderwijsdiensten je per post de fiche voor je belastingaangifte: de fiche 281.10, 281.12, 281.14 of 218.18 of het negatief loonattest 281.25.

Denk je dat bepaalde gegevens op de fiche niet correct zijn, neem dan contact op met je werkstation.

Ben je je belastingfiche kwijt of heb je ze niet ontvangen, dan kan je een kopie opvragen bij de 'cel Wedden'.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving

Contact

Werkstations

Je vindt de contactgegevens van je dossier- en relatiebeheerder terug op je salarisbrief.

Cel Wedden
Dinco
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
02 553 65 72 of 02 553 65 77
02 553 65 65