Inschrijving en contracten

Inschrijven in het hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten bepalen zelf hoe en wanneer je kan inschrijven. Concrete informatie vind je op de website van de hogeschool of universiteit waar je wil studeren.

Diploma-, credit- of examencontract

Bij je inschrijving aan een hogeschool of universiteit kies je of je inschrijft met een:

  • Diplomacontract
  • Creditcontract
  • Examencontract
  • Combinatie van meerdere contracten

Diplomacontract

Je schrijft je in met de bedoeling de volledige opleiding te volgen en dus het diploma van de opleiding te behalen. Je volgt de lessen.

De meeste studenten kiezen voor een diplomacontract.

Creditcontract

Als je slechts een aantal opleidingsonderdelen wil volgen en je geen specifiek diploma wil behalen, sluit je een creditcontract af. Je volgt de lessen.

Voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, krijg je een creditbewijs.

Examencontract

Wil je de lessen niet volgen, dan kies je voor een examencontract. Je schrijft je alleen in voor het afleggen van examens.

Je kan een examencontract afsluiten met de bedoeling het diploma van een opleiding te behalen, maar ook om een creditbewijs voor losse opleidingsonderdelen te behalen.

Bepaalde opleidingsonderdelen kan je niet met een examencontract volgen, omdat je aanwezig moet zijn in de lessen (bijvoorbeeld een practicum). Die opleidingsonderdelen kan je alleen via een diploma- of creditcontract volgen. De hogeschool of universiteit legt in de onderwijsregeling vast over welke opleidingsonderdelen het gaat, en motiveert dat ook.

Combinatie van meerdere contracten

Je mag meerdere contracten combineren. Je mag je ook voor meerdere opleidingen tegelijk inschrijven, zelfs aan verschillende instellingen. Je kan bijvoorbeeld een examencontract afsluiten voor het volgen van een opleiding en een creditcontract nemen voor de opleidingsonderdelen die uitgesloten zijn van het examencontract. Of je schrijft je met een diplomacontract in voor een opleiding en volgt tegelijk met een creditcontract nog enkele opleidingsonderdelen van een andere opleiding.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's