Cursisten

Opleidingen

In een centrum voor basiseducatie (CBE) volg je cursusssen zoals Nederlands als tweede taal (NT2), opstap Frans en Engels, rekenen en computerlessen.

Wil je als volwassene je diploma secundair onderwijs halen? Dat kan in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) via het secundair volwassenenonderwijs.

Volg een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs. Er zijn beroepsgerichte opleidingen, ICT-opleidingen en taalopleidingen: Nederlands als tweede taal (NT2), talen richtgraad 1 en 2 en talen richtgraad 3 en 4.

Volg de specifieke lerarenopleiding (SLO) in het volwassenenonderwijs (vanuit je praktijkervaring of kennis van het secundair onderwijs).