8 op de 10 15-jarigen verdient cent bij


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 24 mei 2017


8 op de 10 15-jarigen ‘verdient’ op één of andere manier geld, dat blijkt uit het PISA-onderzoek 2015. Vlaanderen staat op de 2de plaats wat betreft financiële geletterdheid bij 15-jarigen. Jongens en meisjes scoren even goed. Net als in 2012 hoort Vlaanderen in 2015 nog steeds tot de top wat betreft de financiële geletterdheid. Toch heeft 12% onvoldoende kennis ervan. Daaraan komt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits tegemoet. In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs wordt financiële geletterdheid als element van de basisgeletterdheid opgenomen.

PISA is een internationaal onderzoek rond onderwijs bij 15-jarigen. PISA 2015 onderzocht in 15 landen/regio’s ook de financiële geletterdheid. Die financiële geletterdheid wordt gemeten aan de hand van een toets en een reeks vragen die bij de leefwereld van een 15-jarige passen. Het gaat over bankzaken, facturen of een verzekering afsluiten voor je bromfiets. Het is de bedoeling om te onderzoeken in welke mate een 15-jarige vertrouwd is met financiële zaken en of ze over de nodige competenties beschikken om met geld om te gaan.

Vlaanderen scoort hoog

Uit het onderzoek blijkt dat de Vlaamse 15-jarige gemiddeld hoog scoort op financiële geletterdheid in vergelijking met de andere deelnemende landen. Vlaanderen doet het duidelijk beter dan bijvoorbeeld buurland Nederland en andere Europese landen en regio’s. Vlaanderen staat na een regio in China 2de op 15 deelnemers. Jongens scoren even goed als meisjes. In vergelijking met 2012 zijn er geen grote verschuivingen. Toch is er de vaststelling dat 12% van de Vlaamse 15-jarigen een onvoldoende hoog niveau haalt. Nu al is financiële geletterdheid opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs wordt financiële geletterdheid opgenomen als element van de basisgeletterdheid die door elke leerling afzonderlijk gehaald moeten worden.

Drie kwart 15-jarigen heeft een bankrekening

De PISA-studie levert interessante informatie op. In Vlaanderen heeft drie kwart van de 15-jarigen een bankrekening. 7 op de 10 jongeren krijgt zakgeld en 8 op de 10 verdient op één of andere manier een cent bij. Dat gebeurt via een job tijdens het weekend of de wekelijkse babysit. Dat betekent dat jongeren vrij vroeg beschikken over eigen financiële middelen. Het hebben van een eigen budget wordt vaak gezien als een leerzame voorbereiding op latere financiële zelfstandigheid.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Jongeren vormen een belangrijke groep van de consumenten. Het leren omgaan met zakgeld, weten wat het betekent om geld te lenen en daarvoor te besparen, een budget beheren zijn heel belangrijk. De meeste Vlaamse 15-jarigen scoren gemiddeld heel goed op het vlak van financiële geletterdheid. 8 op de 10 jongeren hebben geld om te besteden of te sparen. Toch scoort 12% van die jongeren onvoldoende. Om elke jongere voldoende basiskennis bij te brengen voorzien we bij de modernisering van het secundaire onderwijs financiële geletterdheid als een onderdeel van de basisgeletterdheid. Er bestaan daarnaast nu al goede initiatieven, denk maar aan “de week van het geld” en wikifin@school van de financiële toezichthouder FSMA.”

Meer informatie rond PISA in Vlaanderen vindt u op http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/programme-for-international-student-assessment-pisa.

De uitvoering van PISA 2015 in Vlaanderen gebeurt door de Universiteit Gent. Zij maakten ook een Vlaams rapport rond financiële geletterdheid. Deze informatie vindt u op http://www.pisa.ugent.be/nl/resultaten/vlaamse-publicaties/2015.

De volledige OESO-studie vindt u via www.pisa.oecd.org.

Extra informatie

Tabel 'Students' sources of money' (PISA 2015):

Tabel met bronnen van inkomsten bij studenten

Naar boven