Aanpak en communicatie bij afstandsleren

Hoe pak je het aan?

 • Bepaal in overleg met je leraren welke alternatieve vormen van leren je inzet. Geraak wegwijs in afstandsleren.
 • Hou daarbij rekening met de mogelijkheden van de ouders om thuis al dan niet digitaal op te volgen. Zo beschikt niet elke leerling thuis bijvoorbeeld over een laptop, internet of een printer. Ontdek hoe jij als school kan ondersteunen.
 • Je bent als school het best geplaatst om in te schatten wat haalbare inspanningen zijn voor je leerlingen en je leraren. Lees hoe je de taakbelasting van leraren en leerlingen in evenwicht houdt.
 • Maak voor het lesgeven en het lesmateriaal gebruik van:
  • Digitale leerplatformen en -leermiddelen waarover je al beschikt
  • Cursusmateriaal, Powerpoint-presentaties en Word-documenten die je in de normale lessen gebruikt.
  • Passend leermateriaal in de vorm van onder meer video, online leerpaden en kennisclips.
 • Vraag ondersteuning als dat nodig is. Bekijk de mogelijkheden.

Geraak wegwijs in afstandsleren

Tips en tools:

Via webinars en Facebook Live:

Ook je onderwijsverstrekker voorziet informatie:

Naar boven

Welke infrastructuur zet je in?

Naar boven

Tips voor communicatie met ouders en leerlingen

 • Leg duidelijk uit:
  • Hoe je afstandsleren zal organiseren
  • Wat de verwachtingen zijn
  • Wanneer alles gepland wordt
  • Hoe ouders hierin kunnen ondersteunen. Ouders vervangen de leraar niet.
 • Communiceren kan via je eigen kanalen. Voorbeelden zijn: e-mail, digitaal leerplatform, Facebookpagina van je school en sms.

Naar boven


Extra informatie