Aanspreekpunt lokale politie

Elke lokale politiezone voorziet een vast aanspreekpunt voor scholen. Zo kunnen scholen en lokale politiezones beter samenwerken aan preventie en veiligheid.

Waarom een vast aanspreekpunt voor je school?

De federale omzendbrief PLP41 vraagt aan elke lokale politiezone om:

  • 1 vast aanspreekpunt voor scholen te voorzien
  • (Eventueel) een overeenkomst met duidelijke afspraken te sluiten met de scholen

Het aanspreekpunt vervult een scharnierfunctie tussen de school en de lokale politie. Het is duidelijk voor de school en voor de politiezone wie te contacteren bij vragen of meldingen.
De directeur en het aanspreekpunt van de lokale politie kennen elkaar persoonlijk: dit verlaagt de drempel om vragen te stellen of een samenwerking op te starten.

Naar boven

Overeenkomst met duidelijke afspraken

Een overeenkomst met de afspraken tussen lokale politie en school zorgt voor duidelijkheid over wat men van elkaar verwacht, en wat men aan elkaar moet melden. 

Wat een school kan, mag, of moet melden aan de politie vind je terug in de omzendbrief krijtlijnen vast aanspreekpunt lokale politie – school in het kader van omzendbrief PLP 41 en de verhouding tussen school/CLB - Dienst voor de Veiligheid van de Staat.

Je leest er ook wat de politie doet met de melding, en hoe je een gezamenlijke overeenkomst kan opstellen.

Naar boven

Databank contactgegevens aanspreekpunten

Naar boven