Aanstelling en benoeming centrum voor basiseducatie

Wat is een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een centrum voor basiseducatie? Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Voorwaarden voor een aanstelling van onbepaalde duur in een centrum voor basiseducatie.

Voorwaarden, voordelen en draagwijdte van de vaste benoeming in een centrum voor basiseducatie.