Aanwerving en indiensttreding

Hoe kan je als school of centrum de aanstellingsvoorwaarden toetsen en een personeelslid in dienst melden bij je werkstation in het ministerie?

Je kan iemand die een lerarenopleiding volgt, aanstellen als leraar-in-opleiding, met een LIO-statuut.

Vind een overzicht van de personeelsleden die aangesteld zijn in het lerarenplatform en de vervangingen die ze uitoefenen.

Ben je op zoek naar een leraar? Publiceer je vacature en check de cv's van leraren in de leerkrachtendatabank van de VDAB.

Welke documenten en gegevens bezorg je aan het werkstation bij een nieuwe indiensttreding?