Actoren bij de aanpak van spijbelen

Als schoolteam werk je aan een kwaliteitsvol beleid op leerlingenbegeleiding.

Hoe kunnen artsen scholen helpen bij detectie van spijbelen? Scholen moeten dixit-attesten en geantedateerde attesten registreren als ongewettigde afwezigheid.

Als CLB-team ondersteun je de school bij het uitbouwen van een preventief spijbelbeleid en begeleid je leerlingen met spijbelgedrag.

Elke lokale politiezone heeft een aanspreekpunt voor scholen en werkt samen op vlak van jeugdcriminaliteit en spijbelen.

Het Departement Onderwijs en Vorming heeft een spijbelambtenaar en stelt de regelgeving op. AGODI doet de leerplichtcontrole en de LOP’s werken lokaal rond spijbelen.